Strijd tegen sociale fraude levert 53 miljoen euro op

De strijd tegen de sociale fraude heeft de voorbije twee jaar bijna 53 miljoen euro opgeleverd aan onterecht toegekende uitkeringen. Dat is beduidend meer dan de voorgaande jaren. Van de bedrijven die met dienstencheques werken, is vorig jaar zelfs tien keer zoveel aan onterechte subsidies teruggevorderd als vijf jaar geleden.

De efficiëntere aanpak van sociale fraude heeft te maken met de controles die niet alleen achteraf doelgerichter zijn, maar de regering heeft ook sterk ingezet op controles vooraf. Dat zegt staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Combrez (SP.A), zeker als het gaat om fraude met werkloosheidsuitkeringen.

"Als je in moeilijk budgettaire tijden kijkt naar alles wat sociale zekerheid en uitgaven zijn, dan moet je de misbruiken er keihard uithalen. Eigenlijk de misbruiken eruit halen, gaat het best door ervoor te zorgen dat mensen die geen recht hebben op uitkeringen, er ook geen krijgen. Dat lukt bijzonder goed om minder onterechte uitkeringen te betalen, dat zet ook de begroting juister, dan kunnen we veel beter inschatten hoeveel geld nodig is voor iets", legt Crombez uit.