Vlaanderen boven, of toch maar België of Europa?

Trots op Vlaanderen en een eigen Vlaamse identiteit: uit het groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van de VRT blijkt dat veel Vlamingen daar inderdaad veel belang aan hechten. Maar of dat nu ook het einde van België betekent, is niet zo eenduidig.

60 procent van de ondervraagde Vlamingen onderschrijft de stelling "Ik ben trots op Vlaanderen". Daartegenover staat dat toch nog altijd 47 procent zegt ook trots op België te zijn.

Dat nationalisme heeft vooral te maken met een hang naar eigen identiteit. 71 procent van de ondervraagden vindt het belangrijk dat we als Vlamingen onze identiteit kunnen beleven. Moet dat dan door meer bevoegdheden van het federale naar het Vlaamse niveau over te dragen? "De economie is nu belangrijker. Vlaanderen nog meer bevoegdheden bezorgen is nu geen prioriteit", vindt 55 procent van de ondervraagden.

15 procent is het niet eens met die laatste stelling en wil wel degelijk nog meer bevoegdheden voor Vlaanderen. Hoe moet het Belgische huis er dan in de toekomst gaan uitzien? De Vlaming blijkt geen duidelijk antwoord te hebben. 37 procent van de ondervraagden vindt dat Vlaanderen en Wallonië beter zo veel mogelijk apart doen en dat het Belgische niveau tot een minimum moet worden beperkt, maar evenzoveel ondervraagden vindt dat net geen zo'n goede zaak.

België splitsen blijkt evenmin een optie, want maar 26 procent vindt dat goed, terwijl 49 procent dat helemaal niet goed vindt.

24 procent van de ondervraagde Vlamingen zegt bang te zijn voor de splitsing van België, 41 procent is dat helemaal niet. Bij een gelijkaardig onderzoek in 2309 lag de verhouding nog op 19-42 procent. De angst voor de splitsing van het land is dus significant gestegen.

Hoe hoger het beleidsniveau, hoe kleiner het vertrouwen

43 procent zegt vertrouwen te hebben in de Vlaamse overheid, 33 procent heeft dat in de federale overheid, 32 procent in de koning en 31 procent in de Europese overheid. Hoe verder van ons bed, hoe minder vertrouwen, blijkbaar.

Veel Vlamingen blijken niet goed op de hoogte te zijn van wat Europa eigenlijk doet en hoe belangrijk de beslissingen op Europees niveau eigenlijk wel zijn. 74 procent van de ondervraagden vindt dat door de EU te veel goedkope arbeidskrachten uit andere lidstaten naar hier komen, 67 procent vindt dat Europa te veel met details bezig is, zoals de omvang van komkommers.

Anderzijds weet 57 procent dat je voor sommige problemen een groter geheel zoals de Europese Unie nodig hebt. 36 procent geeft toe dat het Europese niveau ons tijdens de financiële crisis overeind heeft gehouden, maar 37 procent weet eigenlijk niet wat hij daarvan moet denken. Onduidelijkheid troef, dus.

54 procent van de ondervraagde Vlamingen vindt ook dat Europa te veel de nadruk legt op besparen. Merkwaardig genoeg vindt 60 procent het net goed dat de EU de Zuid-Europese landen gedwongen heeft om te besparen. Besparen is dus ok, zo lang je het maar niet in je eigen portefeuille voelt.

lees ook