Win een borstcorrectie of facelift met TV Familie

Een reclamecampagne van het weekblad TV Familie lokt heel wat verontwaardigde reacties uit. Lezers van het magazine kunnen volgende week een resem schoonheidsingrepen winnen, waaronder een borstcorrectie. Dat schrijven De Morgen, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.

"Maak jouw beautydroom waar en straal als een echte ster." Met die slogan kondigt TV Familie haar nieuwste actie aan. Een gratis borstcorrectie, ooglidcorrectie, botox, facelift, tandbleaching en tal van beautyproducten vallen daarbij te winnen.

De hoofdprijs die wordt weggeven zou 4.000 euro kosten, maar de actie is van die grootte dat iedereen die het blad volgende week koopt zeker een schoonheidsprijs krijgt. Wie kans wil maken op de duurdere, plastische ingrepen, zoals de borst- en ooglidcorrectie of de facelift en tandbleaching, moet zich wel speciaal aanmelden.

Dat TV Familie een plastische ingreep promoot, is nog maar sinds kort opnieuw toegestaan. De wet die reclame voor plastische chirurgie verbiedt, werd pas in mei vorig jaar door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Die wet die sinds 2011 gold, moedigde volgens het Hof een vorm van ongeoorloofde discriminatie aan.

"Helaas toegelaten om reclame te maken voor plastische ingrepen"

De FOD Volksgezondheid en het kabinet van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) zijn niet bepaald tevreden met de actie van TV Familie. "Helaas is het op dit moment toegelaten om reclame te maken voor plastische ingrepen", zegt FOD-woordvoerder Jan Eyckmans in De Morgen. "Jammer genoeg ontbreekt de wettelijke basis om dit een halt toe te roepen."

Het kabinet van Onkelinx maakt zich sterk dat de wet wordt rechtgezet. "Een timing kunnen we niet meegeven, maar het nieuwe wetsontwerp ligt klaar. De praktijk zal opnieuw verboden worden", zegt woordvoerder Katleen Sottiaux.

Hoofdredacteur Greg Lievens zegt in de krant zich niet bezig te houden met de kritiek. "Sommigen zullen het als oppervlakkig bestempelen, of als een verkeerd signaal naar de maatschappij toe. Ten onrechte, vind ik. Het gaat niet over mooi of lelijk, maar wel met zich goed voelen als persoon, als vrouw."

"Promoties bagatelliseren esthetisch chirurgische ingrepen"

"Volstrekt ongepast en zelfs gevaarlijk", dat zegt de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) over de stunt van TV Familie.

"Promoties en publiciteit bagatelliseren esthetisch chirurgische ingrepen die allesbehalve zonder risico zijn en zetten zo kwetsbare personen aan om zichzelf onherroepelijke schade te berokkenen" zegt Dr. Frans Missotten, voorzitter van de RBSPS.

De organisatie is niet te spreken over de actie. De vraag voor de ingreep moet komen van de patiënt en beantwoorden aan een reële nood, klinkt het. Bovendien zetten promotionele acties mensen aan om een ingreep te ondergaan zonder gegronde redenen en zonder er goed over na te denken. De stunt van TV Familie druist ook in tegen de ethische code. "Volgens die code van de Orde der geneesheren is een loterij voor medische akten niet aanvaardbaar."

De RBSPS pleit al jaren voor de oprichting van een wettelijk kader rond de uitoefening van de plastische en esthetische chirurgie en is verheugd dat een nieuw wetsvoorstel klaarligt om deze praktijken te verbieden. "Plastische chirurgie is en blijft een volwaardige vorm van geneeskunde. We vinden het dan ook volstrekt ongepast en zelfs gevaarlijk dat voor eender welke vorm hiervan promotie mag worden gemaakt" besluit Frans Missotten.