100 mensen meer geëxecuteerd in 2013

Wereldwijd zijn vorig jaar 778 mensen terechtgesteld. Dat zijn er bijna honderd meer dan in 2012. Dat blijkt uit een rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De stijging is vooral te wijten aan een stijging van de executies in Iran en Irak. Globaal gezien voeren wel steeds minder landen de doodstraf nog uit.

Drie landen waren vorig jaar verantwoordelijk voor bijna 80 procent van het aantal gekende executies wereldwijd. Het gaat om Iran, Irak en Saoedi-Arabië. Ze voerden respectievelijk minstens 369, 169 en 79 keer de doodstraf uit.

China, dat naar schatting duizenden executies per jaar uitvoert, is bij gebrek aan betrouwbare cijfers niet in de statistieken opgenomen. Ook berichten over executies in Syrië en Egypte konden niet worden bevestigd. Deze week nog veroordeelde een rechtbank in Egypte 529 vermoedelijke aanhangers van de Moslimbroeders tot de doodstraf.

Het aantal terechtstellingen in de Verenigde Staten daalde van 43 in 2012 tot 39 vorig jaar. Na de afschaffing van de doodstraf in Maryland zijn er nu 18 staten in de VS waar de doodstraf niet meer wordt toegepast. De VS blijft desalniettemin op de vijfde plaats staan wat het aantal executies betreft.

Geleidelijke daling

Ondanks de stijging van het aantal terechtstellingen, ziet Amnesty wel positieve tekenen in de richting van de afschaffing van de doodstraf. Twintig jaar geleden voerden nog 37 landen de doodstraf uit, in 2013 was dat aantal gezakt tot 22 landen.

Amnesty International is tegen de doodstraf, om welke reden ook. "Het is de meest ultieme wrede, inhumane en mensonterende straf." Nog volgens de mensenrechtenorganisatie zaten er eind vorig jaar meer dan 23.000 mensen in de dodencel. 1.925 mensen in 57 landen kregen te horen dat ze ter dood veroordeeld waren.

De misdaden waarvoor de doodstraf wordt toegepast verschillen sterk van land tot land. In Saudi-Arabië gaat het vaak om overspel, in Pakistan om godslastering. In China, Noord-Korea en Vietnam krijgen economische misdaden de zwaarste straf. Nog in Noord-Korea krijgen ook veroordeelden voor pornografie, ontsnappingspogingen naar China en het bekijken van video's uit Zuid-Korea de straf.

De meest gebruikte methodes zijn onthoofding (Saudi-Arabië), elektrocutie (VS) en dodelijke injecties (China, Vietnam, VS). Maar ook ophanging en het vuurpeloton worden nog vaak gebruikt. In 2013 waren er geen meldingen van executies door steniging.