8 - Kamerlid Laurent Louis noemt Di Rupo "pedofiel"

In de Kamer heeft het onafhankelijke Kamerlid Laurent Louis premier Elio Di Rupo (PS) een pedofiel genoemd. Heel wat parlementsleden hebben uit protest het halfrond verlaten. De zitting is een tijdlang geschorst.

Louis had in de Kamer kritiek op de kostprijs van het bezoek van de Amerikaanse president Barack Obama. "De miljoenen die dat gekost heeft, had miljoenen koelkasten kunnen vullen", aldus Louis. "We verlammen de hoofdstad, zonder respect te hebben voor de burgers."

Toen Louis maar bleef doorgaan, beloofde Di Rupo cijfers vrij te geven, maar voegde eraan toe: "Hou op met uw circus, u stelt vragen, de regering geeft cijfers. Maar uw uitlatingen zijn onaanvaardbaar." Waarna Louis antwoordde: "Dank u, meneer de pedofiel, euhhh, de eerste minister."

Onder afkeurend gejoel verlieten de andere Kamerleden het halfrond, waarna Kamervoorzitter Flahaut (PS) Louis tot de orde riep. "Dit volstaat, meneer Louis", aldus Flahaut. "U heeft uw minuut spreektijd gehad, ik roep u tot de orde en schors de zitting." Na de onderbreking verklaarde Flahaut dat Louis zijn boekje te buiten was gegaan als parlementslid en dat hij geen spreekrecht meer had tijdens de rest van de zitting, waarna het Kamerlid de zaal verliet.

Bij het begin van zijn antwoord op de daaropvolgende vraag, begon de premier met een dankwoord voor "alle collega's voor het initiatief van de assemblee opdat die haar waardigheid zou kunnen bewaren".

Bekijk hieronder de uitspraak van Louis en de daaropvolgende commotie:

Meest gelezen