Antwerpse provinciebestuur houdt vistelling in Balen

In de Grote Nete in Balen, en enkele kleine zijbeekjes, gaat het Antwerpse provinciebestuur vanaf vandaag vissen tellen. Het is de bedoeling om na te gaan welke soorten er zo ver nog stroomopwaarts in de beken en rivieren zwemmen, en om hoeveel vissen het gaat.

Soorten als de kleine modderkruiper, beekprik en kwabaal vinden we nog wel stroomafwaarts, maar stroomopwaarts dichter bij de bronnen is dat veel minder het geval. Dat komt onder meer door allerhande hindernissen, zegt Bianca Veraart van de provincie.

"Op dit moment zijn er een aantal stuwen aanwezig in de waterlopen en dat is een barrière voor de vissen. Het is een drempel die is gebouwd om het water tegen te houden maar is eigenlijk voor de meeste vissen een soort van muurtje, want de meeste vissen kunnen niet zo hoog springen als de zalm en geraken er niet over. Daarom gaan we die stuwen proberen wegnemen, of lagere stuwen bouwen, zodat ze er wel over geraken stroomopwaarts. Op sommige plaatsen gaan we de waterloop ook wat verleggen met heel veel bochten, zodat de vissen de stroom op kunnen zwemmen.

Binnen twee jaar volgt een nieuwe telling om te kijken of de toestand dan is verbeterd.