Autisme begint al in de baarmoeder

Symptomen van autisme worden al in de baarmoeder zichtbaar doordat de hersenen zich op een andere manier ontwikkelen. Dat heeft een Amerikaans onderzoek aangetoond. Zo vertonen de lagen in de hersenschors van kinderen met autisme onregelmatigheden, en zijn er minder verbindingen tussen de verschillende hersendelen. Onderzoekers hopen dat autisme nu sneller vastgesteld en behandeld kan worden.

Wetenschappers van de universiteit van California onderzochten 22 kinderen tussen 2 en 15 jaar oud met en zonder autisme, na hun overlijden. Bij 90% van de kinderen met autisme werden onregelmatigheden vastgesteld in de lagen van de hersenschors en in de verbindingen tussen de verschillende hersendelen. 

Die onregelmatigheden kwamen vooral voor in hersenonderdelen die belangrijk zijn voor communicatie en taal.

Volgens de onderzoekers is het belangrijk autisme zo snel mogelijk vast te stellen. Door de plasticiteit van het brein van kleine kinderen, kunnen bepaalde verbindingen in de hersenen nog hersteld worden. Dat verklaart waarom de symptomen bij kleuters met autisme nog vaak verbetering kunnen vertonen.

"Doordat we de vroege hersenontwikkeling van kinderen met autisme nu beter kunnen begrijpen, kan het ons helpen effectieve manieren te vinden om mensen met autisme beter te ondersteunen", zegt Carol Povery van het Brits centrum voor autisme.

Meer nieuws