Effectieve splitsing vak wereldoriëntatie voor volgende legislatuur

De effectieve splitsing van de eindtermen voor het vak Wereldoriëntatie in het basisonderwijs wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur. De splitsing van het vak Wereldoriëntatie in een deel 'mens en maatschappij' en een deel 'wetenschap en techniek' lag de voorbije week onder vuur. Volgens bevoegd minister Pascal Smet (PS) is het echter een eerste stap naar de introductie van vakleerkrachten in het lager onderwijs.

In de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement ligt 'onderwijsdecreet 24', een verzameldecreet, voor. Daarin is onder meer sprake van de opsplitsing van het vak Wereldoriëntatie. Deze week stelden de grootste onderwijskoepels en -vakbonden echter een gezamenlijke tekst op waarin ze zich samen afkeren van het voorstel. CD&V wil niet doof blijven voor de bezwaren van het veld en vroeg de minister naar zijn concrete plannen. Daarop werd besloten het principe overeind te houden in het decreet en de uitvoeringsbesluiten over te laten aan een volgende regering.

Volgens Smet was het van bij het begin de bedoeling de uitvoering aan de komende legislatuur te laten. De effectieve invoering zou dan vanaf 1 september 2015 kunnen.

"Dit doet niets af aan het principe dat verankerd is", zegt ook parlementslid Kris Van Dijck (N-VA). "Iedereen heeft de mond vol van de noodzaak van meer aandacht voor wetenschap en techniek, ten voordele van de leerlingen en de arbeidsmarkt. Met dit decreet voegen we de daad bij het woord."

Het decreet wordt normaal gezien volgende week gestemd in de commissie.