Europa wil kmo's ondersteunen via pensioenfondsen en crowdfunding

De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat er minder geld vanuit de financiële sector naar de reële economie vloeit. Er zijn daarom op nationaal en op Europees niveau al tal van maatregelen genomen om meer liquiditeiten ter beschikking te stellen. Nu komt de Europese Commissie met een nieuw pakket voorstellen om ook aan de langetermijnbehoeften van de economie te voldoen. Ze wil de bedrijfspensioenfondsen inschakelen en een beroep doen op crowdfunding. Dat moet de kmo's ten goede komen, "die de ruggengraat van de Europese economie vormen".
Attribution - Non Commericial - No Derivs Creative Commons.(c) European Union 2012 - European Parliament.----------------------------------------.Pietro Naj-Oleari:.European Parliament,.Information General Directoratem,.Web Communication Unit,.Picture Editor..Phone: +32479721559/+32.2.28 40 633.E-mail: pietro.naj-oleari@europarl.europa.eu

De Europese Unie zet zwaar in op een betere onderlinge verbinding van de vervoers-, energie- en telecomnetwerken. Om de bestaande ambities te realiseren, is tegen 2020 naar schatting 1.000 miljard euro nodig. Een van de manieren om dit geld op te halen, is het moderniseren van de richtlijn met betrekking tot de pensioenfondsen waar de werkgevers toe bijdragen, de 'tweede pijler'.

In heel Europa bestaan er ongeveer 125.000 zulke fondsen. Ze beheren alles samen zo'n 2.500 miljard euro. Europees commissaris voor Financiële Diensten Michel Barnier wil de regels voor die fondsen nu bijschaven zodat ze makkelijker in infrastructuurprojecten kunnen investeren en in andere projecten met een langetermijnprofiel. Werkgevers, en met name kmo's, zullen ook van de maatregel profiteren omdat zij tegen een verminderd tarief in een bestaand fonds zullen kunnen stappen.

De kleine en middelgrote bedrijven zullen volgens de Commissie nog meer profijt halen uit crowdfunding. Het rechtstreeks bij de burger of investeerder ophalen van financiële middelen zit stevig in de lift. In 2012 werden in de EU bijna een half miljoen projecten langs deze weg gefinancierd. De totale opbrengst lag met 735 miljoen euro 65 procent hoger dan het jaar voordien.

"Crowdfunding niet per se in Europees wettelijk kader"

Na onderzoek heeft Barnier beslist om de financieringsvorm niet in Europese wetgeving te gieten. Hij wil eerst het fenomeen ten gronde bestuderen en "het pad effenen" voor eventuele latere initiatieven. Voorlopig houdt hij het bij het verhogen van de bewustwording over crowdfunding - met aandacht voor de risico's die eraan verbonden zijn - en de ontwikkeling van een kwaliteitslabel.

"Kmo's kunnen ervan gebruikmaken omdat crowdfunding een antwoord kan bieden op de noden van veel start-ups die geen toegang krijgen tot bankfinanciering", zegt Barnier. "Een betere financiering voor kleine bedrijven kan het ondernemerschap stimuleren en uiteindelijk een bijdrage leveren aan de economische groei en het creëren van jobs."

In België keurde de Kamercommissie Financiën afgelopen maandag het wettelijk kader voor crowdfunding goed. Zonder prospectusplicht zal elke investeerder 1.000 euro kunnen schenken en zullen initiatiefnemers tot 300.000 euro kunnen ophalen.