Hervorming overlevingspensioen goedgekeurd in de Kamer

Vandaag heeft de Kamer het wetsontwerp goedgekeurd dat de omvorming van het overlevingspensioen tot een activerende overgangsuitkering regelt. N-VA, de groene fractie en FDF stemden tegen, Vlaams Belang onthield zich. Het wetsontwerp maakt van het zogenaamde weduwen- of weduwnaarspensioen een uitkering die wordt beperkt in de tijd. Dit zou moeten verhinderen dat de langst levende partner vroegtijdig stopt met werken, wat vandaag al te vaak gebeurt.

Het overlevingspensioen, in de volksmond ook wel weduwen- of weduwnaarspensioen genoemd, wordt uitbetaald aan de langst levende echtgenoot. Daaraan zijn wel twee voorwaarden verbonden: bij het overlijden van zijn partner moet de weduwe/weduwnaar minstens 45 jaar oud zijn en minstens één jaar met zijn partner getrouwd zijn voor het overlijden. Op beide regels zijn er wel enkele uitzonderingen voorzien.

Toch wilde de regering werk maken van een hervorming van de regeling rond het overlevingspensioen. In de praktijk blijkt deze vorm van pensioen te vaak vroegtijdige inactiviteit in de hand te werken, vooral bij vrouwen. Volgens Minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD) blijkt uit onderzoek dat meer dan zeven op de tien vrouwen minder gaan werken of gewoonweg stoppen met werken nadat ze een overlevingspensioen ontvangen. Op die manier bouwen ze minder eigen pensioenrechten op voor zichzelf.

Het nieuwe wetsontwerp werkt niet retroactief. Voor wie momenteel al een overlevingspensioen ontvangt, verandert er niets. Toekomstige weduwen en weduwnaars ouder dan 45 jaar hebben in de toekomst niet langer recht op een overlevingspensioen, maar wel op een overgangsuitkering. Deze uitkering moet het financieel verlies na het overlijden van de partner tijdelijk opvangen. Maar de achterblijvende echtgenoot zal deze uitkering slechts één of twee jaar ontvangen, afhankelijk van of er kinderen ten laste zijn. De minimumleeftijd van 45 jaar wordt tegen 2025 ook gradueel opgetrokken tot 50 jaar, met een termijn van zes maanden per jaar.

Indien de periode van de overgangsuitkering ten einde is en de weduwe/weduwnaar geen job heeft, heeft die onmiddellijk recht op een werkloosheidsuitkering. Er wordt ook aangepaste begeleiding voorzien om de verdere zoektocht naar werk te ondersteunen. De overgangsuitkering is wel onbeperkt cumuleerbaar zijn met een loon of sociale uitkering.