Het einde van het bankgeheim - Marc Leemans

“Banking secrecy is set to die”. Die woorden rolden donderdag uit de mond van Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad van Staatshoofden, na de eerste dag van de Lentetop vorige week.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Zo staat het letterlijk in zijn speech. Als late echo van die andere uitsmijter, vijf jaar geleden, op de G20-Top in Londen: “The era of banking secrecy is over”. Hoeveel nationale politici durven het vandaag, op een zucht van de verkiezingen, nog aan zo’n straffe taal te spreken?

Belastingtaboes

Nu, ik was niet van plan om het hier over het bankgeheim te hebben. Met die titel wilde ik enkel uw aandacht trekken op een merkwaardige kloof in de aanloop van de verkiezingen van 25 mei. Aan de ene kant stel je de aarzelingen, tot en met taboes, vast om het over belastingverschuivingen te hebben. In de plaats krijg je het al eerder aangeklaagde gezwets over de overheid die veel efficiënter zou kunnen werken teneinde een belastingverlaging te financieren. Aan de andere kant zie je dat de Europese en internationale instanties almaar meer hun taboes over belastingen laten varen.

Europa gaat diep

Dat viel bijzonder sterk op in de recente diepteanalyse door de Europese commissie van de Belgische macro-economische onevenwichten. Met daarin achteraan een specifieke topic over het Belgische belastingstelsel. Een bijzonder interessant hoofdstuk dat uitdrukkelijk pleit voor een tax shift, een verschuiving tussen belastingen dus. De media-aandacht voor deze tekst was helaas omgekeerd evenredig met het belang ervan.

Belastingen op inkomens uit onroerend goed? Kunnen gerust omhoog , staat er. Niet in het minst omdat dit soort belastingverhogingen weinig schadelijke effecten heeft op de economische groei. Met enerzijds een pleidooi om de kadastrale inkomens te actualiseren. En anderzijds een voorstel om de huurinkomsten niet meer forfaitair te belasten, maar op de werkelijk betaalde huur.

Milieufiscaliteit? Tijd dat er eens werk van wordt gemaakt. België doet nu precies het omgekeerde door de milieubelastingen zelfs niet te indexeren.

Bekijk ook eens de verlaagde BTW-tarieven, stelt de Commissie. Deels verantwoord, zoals voor sociale huisvesting, erkennen ze. Maar waarom dat handhaven voor restaurantkosten, voor verse bloemen, voor sport en amusement, voor kunst en antiek?

Vergeet ook niet een rem te zetten op de vervennootschappelijking, staat er. Want om de personenbelasting te ontvluchten worden almaar meer vennootschappen opgericht, terwijl die weinig of geen werkgelegenheid creëren.

Maak werk van een meerwaardebelasting voor de financiële vermogens van particulieren, kan je letterlijk lezen in het rapport. Meer nog, maak werk van een globalisering van alle inkomens, waarbij je alle inkomens, ook die uit kapitaal, in één pot stopt en dan aan een progressief tarief belast.

En de vennootschapsbelasting? Met al die fiscale aftrekken is de effectieve belasting gezakt onder die van elk van de buurlanden. Niet dat de regering niks heeft gedaan om dat wat binnen de perken te houden, zeker wat betreft de notionele intrestaftrek. Maar er zou meer kunnen worden gedaan om misbruik ervan tegen te gaan. En waarom niet de aftrek reserveren voor enkel nieuwe, reële investeringen?

Fiscale rechtvaardigheid of asociale hakbijl?

Pin me nu niet vast op elk van die voorstellen van de Europese Commissie om een verschuiving tussen belastingen te organiseren. Maar wat valt opvalt is, ten eerste, hoe weinig dit door de Belgische media werd opgepikt. Ten tweede, hoe haaks dit staat op de dominante patronale strekking in België, die elk voorstel van belastingverschuiving keldert door deze onmiddellijk voor te stellen als een verdere toename van de belastingdruk. Terwijl Europa net pleit voor een eerlijker verdeling van belastingen.

Drie, hoe veel gelijkenis dit vertoont met onze fiscale speerpunteisen voor de verkiezingen, als alternatief voor de hakbijl in de sociale bescherming en de collectieve diensten: belasting van reële huurinkomsten, beperking notionele intrestaftrek, bestrijding van vervennootschappelijking, globalisering van de inkomsten, voldragen meerwaardebelasting, heroverweging fiscale uitgaven, milieufiscaliteit ook…. En vier, dit is een oproep naar de politiek om te werken aan een eerlijker bijdrage van alle inkomens aan de samenleving door rechtvaardiger verdeelde belastingen.

(Marc Leemans is voorzitter van het ACV.)
 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.