Leuvense stationsgebouw opnieuw in oorspronkelijke staat

Na drie jaar renovatiewerken en een investering van 10 miljoen euro is het Leuvense stationsgebouw vanaf zondag opnieuw toegankelijk voor de reiziger. De NMBS herstelde het pand zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat, zoals het in 1879 de deuren opende. Volgens de NMBS maakt deze renovatie van het stationsgebouw "een levend monument van wereldformaat".

Zo werd het vals plafond, dat in de jaren '50 werd aangebracht, verwijderd en het originele pleisterwerk gerestaureerd. In de centrale stationshal gaat het om levensgrote bas-reliëfs van Gerard Van der Linden. Ook in de zijvleugels werden versieringen aan plafonds en muren aan de hand van oude documenten zoveel mogelijk hersteld. Dat was ook het geval met de vloer, waarvan een kopie van de originele tegels gevonden werd. Ook de neoklassieke buitengevel aan de kant van de sporen werd gerenoveerd.

De loketten kregen weer hun originele plaats in de centrale inkomhal. In de zijvleugel aan de kant van Tienen werd een speciaal loket voor rolstoelreizigers ingericht. De komende maanden worden in die zijvleugel nog een krantenwinkel en horecazaak ingericht. In de andere zijvleugel zal, zoals voor de restauratie het geval was, een buffet komen. De NMBS bespreekt de invulling ervan nog met Onroerend Erfgoed.

Met liften en trappen werden daarnaast elders in het stationsgebouw kantoren gecreëerd in ruimtes die geen waardevolle historische elementen bevatten. Deze kantoren zijn deels bestemd voor het eigen personeel. Zes andere ruimtes zullen voor korte periodes worden verhuurd als satellietkantoren aan reizigers of bedrijven. De NMBS zoekt voor de verhuur van deze ruimtes een uitbater en heeft overigens ook plannen in die zin in het station van Antwerpen.

De renovatie van de binnenkant van het Leuvense stationsgebouw is het voorlopige eindpunt van een reeks werkzaamheden die de NMBS er de voorbije twee decennia liet uitvoeren. In de tweede helft van de jaren '90 werden de buitengevels van het station al grondig gerenoveerd. Vervolgens werd de onderdoorgang volledig gemoderniseerd en een moderne perronoverkapping geplaatst. Ook de voorzijde (Martelarenplein) en de achterzijde (Kop van Kessel-lo) ondergingen een grondige wijziging.