Multimedia stimuleren creativiteit van jonge kinderen

De gemiddelde creativiteit van jonge kinderen neemt toe als ze de wereld aan de hand van audiovisueel materiaal kunnen ontdekken. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd aan de Katholieke Hogeschool Leuven.

De KHLeuven heeft onderzocht hoe multimedia kunnen worden geïntegreerd in de klas en of dat het welbevinden van bepaalde kinderen beïnvloedt. De resultaten blijken positief. Als jonge kinderen de wereld ontdekken, is het gebruik van multimedia daarbij een krachtige tool.

De onderzoekers gingen na hoe ze de mediawijsheid van kinderen tussen 3 en 5 jaar kunnen stimuleren. Daarnaast onderzochten ze welke invloed het gebruik van audiovisuele materialen heeft op het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en op hun competenties. Tonen kinderen een grotere betrokkenheid, een betere taalkennis en een grotere creativiteit als ze de wereld ontdekken met behulp van audiovisueel materiaal? Men ging ook na hoe audiovisuele materialen de persoonlijke ontwikkeling van kinderen met extra zorg kunnen ondersteunen.

Het onderzoek toont aan dat de gemiddelde creativiteit van jonge kinderen toeneemt als ze de wereld kunnen ontdekken aan de hand van audiovisueel materiaal. De resultaten tonen ook aan dat kinderen met een bepaald gedrag (agressie bijvoorbeeld) zich beter en meer betrokken voelen als ze audiovisueel materiaal kunnen gebruiken in de klas.

"Dit project bood ons een waardevol inzicht in de wisselwerking tussen multimedia en het jonge kind", zegt Greet Decin van de KHLeuven. "We leerden ook veel bij over hoe we een hedendaagse multimediale onderwijspraktijk kunnen opbouwen met optimale kansen voor elk kind. De resultaten van dit project zijn hopelijk een "trigger" voor andere leerkrachten om zelf multimediaal aan de slag te gaan."