Nieuwe levensverlengende behandeling voor longkankerpatiënten

Een internationaal onderzoeksteam heeft ontdekt dat een behandeling met ceretinib bij patiënten met longkanker deze ziekte langdurig onderdrukt. Het UZ Leuven-team van respiratoire oncologie onder leiding van prof. Johan Vansteenkiste werkte mee aan dit onderzoek. De resultaten daarvan werden vandaag gepubliceerd in het vakblad The New England Journal of Medicine.
AP1997

Voor patiënten met longkanker met een afwijkend ALK-gen was er al een behandeling met crizotinib, die de groei en de uitzaaiing van de kankercellen afremt en de overleving van de patiënten verdubbelt. Uit het nieuwe onderzoek blijkt nu dat wanneer verdere behandeling met crizotinib niet meer effectief is, een aanvullende behandeling de ziekte wel opnieuw langdurig kan afremmen. Ceretinib is een zogenaamde ALK-enzymafremmer.

Volgens prof. Johan Vansteenkiste van UZ Leuven brengt dit de precisie- of gepersonaliseerde behandeling van longkanker weer een stap verder.