Verdeelde reacties op verstrengde alimentatieregels

De extra juridische middelen waarover de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) nu beschikt, lokken zowel lof als kritiek uit. De meest in het oog springende maatregel is het afnemen van het rijbewijs wanneer de ouder geen alimentatie betaalt. De Nederlandstalige Vrouwenraad is zeer enthousiast, maar advocate Liliane Versluys vindt de maatregel compleet onzinnig.

"Dit is een schitterend voorstel waar wij al heel veel jaren vragende partij voor zijn", zegt Magda De Meyer, voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad in De Ochtend op Radio 1. "Aangezien het onbetaalde onderhoudsgeld rond de 200 miljoen euro draait, denken we dat het hoog tijd is om dergelijke maatregelen te treffen",

Het rijbewijs van de wanbetaler intrekken, vindt ze zeker geen vergezochte maatregel. "Dit lijkt misschien een seksistische redenering, maar het werkt wel. Het bewijs zie je in de Angelsaksische landen, waar dit een zeer courante regeling is. Daar kan zelfs de reispas ingehouden worden bij wanbetaling."

Volgens haar wordt er automatisch een belangrijke bijdrage geleverd aan de bestrijding van kinderarmoede. Eén derde van de alleenstaande ouders zit immers onder de armoedegrens, aldus De Meyer.

Maar niet iedereen is opgetogen over de maatregel om het rijbewijs af te nemen bij wanbetalingen. Advocate Liliane Versluys, gespecialiseerd in familierecht, vindt het onzinnig. "We vinden dat eigenlijk een ongepaste en licht belachelijke maatregel. Het is natuurlijk wel positief dat men het niet-betalen van alimentatie wil bestraffen, maar iemand zijn rijbewijs afnemen past als een tang op een varken. Er zijn al genoeg andere sancties voorzien in de wet."