VN verklaart annexatie van de Krim "illegaal"

In New York heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de annexatie van de Krim door Rusland en het referendum daarover "illegaal" genoemd. In die vergadering bestaat er geen vetorecht.

De resolutie was ingediend door Oekraïne en kreeg de steun van 100 landen. Slechts 11 landen stemden tegen en 58 anderen onthielden zich. Het aantal ja-stemmers was veel groter dan waarnemers hadden verwacht en ligt dus hoger dan de helft van ale 193 lidstaten van de VN. 

Anders dan in de VN-Veiligheidsraad kan er in de Algemene Vergadering geen vetorecht gebruikt worden. De resoluties van de Algemene Vergadering zijn dan weer niet wettelijk bindend, maar ze weerspiegelen wel de wereldopinie.

In de resolutie wordt de territoriale eenheid van Oekraïne bekrachtigd. Er is ook een clausule die het referendum over de aansluiting van de Krim bij Rusland onwettig noemt.

 

AP2014