West-Vlaanderen beheert meeste onbevaarbare waterlopen

De provincie West-Vlaanderen neemt maar liefst 1.845 kilometer onbevaarbare waterlopen over van de gemeenten. De kustprovincie beheert daarmee veruit de meeste onbevaarbare waterlopen van heel Vlaanderen.

West-Vlaanderen zorgt voor een primeur, want het is de enige provincie waar een integrale overname van onbevaarbare waterlopen gebeurt. De provincie neemt ook een tiental kilometer over van de Vlaamse overheid en er worden ook een tiental nieuwe kilometers ingeschreven. In totaal zal de provincie 3.653 kilometer onbevaarbare waterlopen beheren.

De overname betekent dat gemeenten minder budget moeten inschrijven in hun begroting voor het onderhoud van de waterlopen. Voor de provincie brengt dit een meerkost van 3,8 miljoen euro teweeg. Ondanks die onderhoudskosten blijft de provincie op jaarbasis 1,8 miljoen euro investeren.

Volgens de provincie brengt deze overname substantiële voordelen met zich mee. Zo kan West-Vlaanderen nu meer bovenstroomse maatregelen nemen, die vaak grote effecten hebben op vlak van waterbeheersing in de lager gelegen gebieden. Daardoor zullen er minder grootschalige, duurdere projecten nodig zijn.

"Goede samenwerking tussen provincie en gemeenten blijft"

"Ondanks de overname zullen de provincie en de gemeenten goed blijven samenwerken. We zullen dan ook snel samenwerkingsovereenkomsten sluiten met alle gemeentes", vertelt gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid Bart Naeyaert. De gedeputeerde nam mee dat hij de komende jaren wil inzetten op erosiebestrijding, bijvoorbeeld in landbouwgebieden. Dit kan erg efficiënt gebeuren, want Naeyaert is ook gedeputeerde van landbouw.

De overname schept ook een vijftal banen. Die zullen ingevuld worden door interne mobiliteit maar er worden ook nieuwe mensen, zoals ingenieurs, aangetrokken.