"De Landgenoten" in startblokken voor eerste aankoop biogrond

"De Landgenoten", zo heet het eerste biogrondfonds in Vlaanderen, wil dit jaar een eerste stuk grond aankopen voor een boerderij in het Gentse.

Meer dan tien verenigingen, waaronder BioForum Vlaanderen, Landwijzer, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Velt, CSA-netwerk, Voedselteams en Hefboom brachten ondertussen het startkapitaal samen voor de oprichting van de coöperatie die met investeringsgeld gronden aankoopt om die later aan bioboeren ter beschikking te stellen.

"Vanaf begin mei, als de oprichting van de coöperatie afgerond is, werven we middelen voor een eerste project in de buurt van Gent", verduidelijkt Petra Tas van BioForum Vlaanderen.

Na dat proefproject in 2014, willen "De Landgenoten" jaarlijks toegang tot landbouwgrond realiseren voor een drietal projecten. "Dat kan gaan van een nieuwe boer die wil starten, een bestaande boerderij die wil uitbreiden tot een oudere boer die zijn bedrijf wil voorbereiden op een overname. We hebben weliswaar een financieel plan klaar, maar veel hangt af van het enthousiasme van de aandeelhouders."

"De Landgenoten" stelt enkele voorwaarden voor het verhuren van de grond. "De belangrijkste vereiste is dat het gaat om een biologisch bedrijf, het maakt niet uit of dat pakweg een tuinbouw-, melkveebedrijf of fruitkwekerij is. Wat we ook belangrijk vinden is de band van de boerderij met de lokale gemeenschap. We willen de boer terug een plaats geven in de maatschappij. We kiezen voor loopbaanlange overeenkomsten: om een duurzaam en agro-ecologisch landbouwbedrijf uit te bouwen is het immers nodig dat een boer zekerheid heeft over zijn toegang tot grond. Tegelijk is het voor ons belangrijk dat we landbouwgrond over de generaties heen kunnen bestemmen voor biolandbouw, vanuit het besef dat een bioboer heel veel tijd steekt in het vruchtbaar maken van de bodem."

Vanaf mei kun geïnteresseerden coöperant worden van "De Landgenoten" cvba-so. Een aandeel kost 250 euro (+ 10 euro bijdrage in de werkingskosten). Meer informatie vindt u op de website.