"Integraliteit van "Het Lam Gods" herstellen"

De Gentse bisschop Luc Van Looy richt zich in zekere zin tot de familie die het paneel van "De rechtvaardige rechters" zou bewaren. "Het zou mooi zijn mocht wie kan helpen de integraliteit van het schilderij te herstellen zijn verantwoordelijkheid zou opnemen."

"Stel dat het paneel bestaat en stel dat iemand daar zeggenschap over heeft. Het belangrijke is dat men er zich van bewust wordt, niet noodzakelijk dat dit terug moet, want we willen er vanaf. Maar het belangrijkste is dat het paneel in zijn integraliteit moet terugkomen", zegt bisschop Luc Van Looy.

"Want het geheel van het paneel heeft een boodschap. Die boodschap is de eenheid van de hele schepping rond "Het Lam Gods” en daar mag geen schakel onderbreken."

De bisschop is gebrand op de hereniging van de panelen van "Het Lam Gods". “Voor mij betekent restitutie de integraliteit van het paneel herstellen en dat zou Ik graag hebben. Wanneer iemand zegt, ik kan daarbij behulpzaam zijn. Ja, ik denk dat die mens dan zijn verantwoordelijkheid moet nemen.”