Beelden van 3.000 camera's gedeeld in Brussels gewest

De Brusselse regering heeft de uitbouw van een centraal videobeschermingsplatform voor heel het Brussels Gewest goedgekeurd. In totaal zullen de beelden van ruim 3.000 camera's gedeeld worden. In 2016 moet het systeem helemaal operationeel zijn. Dat meldt Brussels minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels (CD&V).

Op het centrale videobeschermingsplatform zullen de camerabeelden van Brussel Mobiliteit, de Haven van Brussel en de Brusselse Brandweer gedeeld kunnen worden met de zes politiezones. Vervoersmaatschappij MIVB behoudt het eigen videomanagementsysteem, maar zal de camerabeelden kunnen uitwisselen via een aparte toegang tot het eengemaakte gewestelijke platform. De dagelijkse exploitatie komt in handen van de CVBA IRISnet, de publiek-private samenwerking die het gewestelijk breedbandcommunicatienetwerk beheert. De gewestelijke controlecommissie voor de privacy zal toezien op het respect voor de persoonlijke levenssfeer.

Uit een studie blijkt dat het gebruik van één centraal videomananagementsysteem, gestandaardiseerde camera's en het gecoördineerd beheer van aankoop en onderhoud voor heel het gewest op zeven jaar tijd een besparing van 7,5 miljoen euro oplevert op het vlak van materiaal, onderhoud en personeel. Het initiatief moet er ook voor zorgen dat de politie korter op de bal kan spelen door een efficiënter gebruik van de beelden.

De totale kostprijs van het systeem bedraagt 6 miljoen euro gespreid over drie jaar en zal gefinancierd worden door het gewest. De uitbouw van het videoplatform verloopt gradueel. De centralisatie gaat nog dit jaar van start en moet in 2016 helemaal operationeel zijn.