Binnenvaart in Vlaanderen licht gedaald in 2013

De binnenvaart in Vlaanderen was afgelopen jaar goed voor een totale trafiek van 67,69 miljoen ton. Dat is 2,26 procent minder dan in 2012, zo blijkt uit een persmededeling van Promotie Binnenvaart Vlaanderen. Het containervervoer blijft wel op recordniveau.

Dat er in 2013 minder goederen vervoerd werd, is volgens Promotie Binnenvaart Vlaanderen volledig te wijten aan de terugval van het transitvervoer. Die daling is een gevolg van het doven van de hoogovens en het stilvallen van de ertsentransporten naar de regio van Luik en Charleroi. Als de situatie van de Waalse staalnijverheid buiten beschouwing wordt gelaten, dan zou het vervoerde volume een stijging vertonen, zo luidt het.

"De binnenvaart hangt sterk af van bepaalde industrieën, waarvan de teloorgang een Europees fenomeen is. De structurele omschakeling van de westerse economieën naar een diensten- en kennisindustrie, heeft een belangrijke weerslag op de binnenvaart", zo is de conclusie van Promotie Binnenvaart Vlaanderen.

Het containervervoer kende vorig jaar dan weer een erg bescheiden groei van 0,06 procent. Daarmee blijft het recordniveau van 2012 gehandhaafd. In totaal werden er door de binnenschepen in Vlaanderen 527.652 twintigvoetcontainers overgeslagen.

"Gezien over een langere termijn, ook als we rekening houden met de grote terugval die de crisisjaren teweegbrachten, moet toch de aandacht gevestigd worden op de stabilisering of beperkte groei van de binnenvaarttrafiek over de afgelopen tien jaar", aldus nog Promotie Binnenvaart Vlaanderen. "Als de Vlaamse regering en de Europese overheden de maatschappelijke keuze voor een modale verschuiving willen realiseren, zullen nieuwe inspanningen nodig zijn."