Crombez pleit voor "horecapool" voor ongeschoold personeel

Breng ongeschoolde werkzoekenden die interesse hebben om in de horeca aan de slag te gaan, samen in een "poolbedrijf" waar ze het vak kunnen leren en waardoor horecabedrijven snel inzetbare arbeidskrachten ter beschikking krijgen. Die ingreep maakt deel uit van een reeks van voorstellen - een Horecaplan - die staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) met het oog op de volgende legislatuur deed.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de geregistreerde kassa verplicht. Wel is het zo dat uitbaters die de kassa niet gebruiken, daar tot 1 januari 2016 niet voor zullen worden bestraft. Met de invoering van de kassa wil de overheid fraude en zwartwerk tegengaan. "Verwittiging ja, maar ze moet rendabel zijn", zegt Crombez. "Zeker voor de meest arbeidsintensieve horecazaken en voor de overuren is een verdere regeling broodnodig."

Als oplossing schuiven de Vlaamse socialisten respectievelijk een substantiële lastenverlaging en een forfaitisering van de sociale bijdragen van overuren voor voltijds contracten naar voren. De partij verzet zich ook tegen een btw-verhoging in het kader van de hervorming van de fiscaliteit. "Dit zou nefast zijn voor de horecasector, die leeft van consumptie", luidt het.

Het plan probeert ook tegemoet te komen aan de veelgehoorde klacht van horecaondernemers dat ze geen (geschoold) personeel vinden. Door langere stages op de werkvloer wil Crombez jongeren beter klaarstomen voor het vak. Bij voorkeur is het laatste jaar een volledig stagejaar, eventueel aangevuld met één of twee dagen onderwijs in de week.

De staatssecretaris ziet ook heil in de opleiding van ongeschoolde werkzoekenden, die zin hebben om in de sector aan de slag te gaan. Hij stelt voor ze samen te brengen in "een poolbedrijf" waar ze de stiel kunnen aanleren. Door gebruik te maken van werkcheques wil Crombez meteen ook hun kost verlagen.

Om bonafide uitbaters te ondersteunen, pleit Crombez ervoor uitbaters die hun zaken op orde hebben, minder controles te laten krijgen. Dat kan ook de kost van het controleapparaat drukken. Ook wil SP.A in overleg met de sociale partners maatregelen uitwerken om ondernemers beter gewapend een zaak te laten opstarten, door te groeien en oneerlijke concurrentie het hoofd te bieden.

lees ook