Groen wil stresstest voor bedrijven om burn-out te voorkomen

De partij Groen pleit voor de invoering van een stresstest voor bedrijven om burn-outs te voorkomen. Unizo erkent het probleem, maar denkt niet dat die maatregel een vooruitgang zal betekenen.

Vijftien tot twintig procent van de werknemers krijgt tijdens de loop van de carrière te maken met een burn-out. Zo'n 19.000 Belgen zijn hierdoor momenteel niet in staat om te gaan werken. "De cijfers zijn onthutsend. De arbeidsmarkt zit met een structureel probleem en dit vraagt om structurele oplossingen", zegt partijvoorzitter Wouter Van Besien in "De ochtend" op Radio 1.

De stresstest voor bedrijven die Groen voorstelt, bestaat uit drie elementen. "Een eerste is een jaarlijkse peiling naar het werkvermogen van de mensen. Vervolgens moet er een extern loopbaanadvies worden aangeboden. Werknemers geraken soms verstrikt in werkrelaties en moeten de blik openhouden. Het derde element is de behandeling van een burn-out als een arbeidsongeval, door een preventiedienst en een arbeidsgeneesheer te betrekken die suggesties kunnen formuleren om het probleem aan te pakken."

"Meerkosten voor werkgever"

Ondernemersorganisatie Unizo reageert afwijzend op het voorstel. "Vaak zijn er externe en private redenen voor een burn-out", zegt Karel Van Eetvelt van Unizo in De Ochtend. "Volgens cijfers van het SERV (Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen) zijn de problematische gevallen van burn-outs al tien jaar bij tien procent blijven hangen. Er is dus geen sprake van een stijging."

Bovendien bestaat een maatregel zoals de stresstest al volgens Van Eetvelt. "Eén van de dwaze maatregelen dat het parlement onlangs heeft gestemd, is dat er elk jaar verplicht een risicoanalyse naar de psychosociale situatie op de werkvloer moet plaatsvinden. Dit zijn enkel meerkosten voor de werkgever. Het stressniveau bij de werkgevers is trouwens vaak veel hoger dan bij de werknemers. Zij hebben dan weer minder rechten om de combinatie werk en gezin vlot te doen verlopen."

In het onderstaande filmpje brengt Groen de problemen van uitgebluste werknemers in beeld:

lees ook