Had Obama beter gezwegen over de Krim en Kosovo?

De Amerikaanse president Barack Obama zou woensdag geblunderd hebben toen hij, tijdens zijn officiële bezoek aan ons land, in de Bozar een toespraak gaf. De Amerikaanse president maakte daar een vergelijking tussen de situatie in de Krim en Kosovo. Een niet geslaagde vergelijking, stelt Marcel van der Steen in "Nieuwe feiten" op Radio 1.

Zo'n 2.000 genodigden zaten woensdag op het puntje van hun stoel toen de Amerikaanse president Obama in de Bozar in Brussel opriep om tot een vernieuwde samenwerking tussen Europa en de VS te komen en om de idealen van vrijheid en zelfbeschikkingsrecht kracht te geven, zeker met de crisis in Oekraïne.

Het betoog over de situatie in Oekraïne en de Krim lijkt Obama nu echter zuur op te breken. De Amerikaanse president wilde woensdag namelijk een uitspraak counteren van de Russische president Vladimir Poetin. Die had de annexatie van de Krim onder meer gerechtvaardigd door een vergelijking met de onafhankelijkheid van Kosovo te maken en de westerse inmenging daar.

Maar zo zei Obama voor een overvolle Bozar: "Je kan Kosovo niet vergelijken met de Krim want Kosovo werd onafhankelijk van Servië na een referendum, dat volgens de internationale rechtsregels gebeurde en in nauwe samenwerking met de VN en Kosovo's buurlanden was georganiseerd".

"Misschien twee referenda door elkaar gehaald"

"De bewering van Obama klopt niet helemaal", zei Marcel van der Steen, correspondent in Saravejo, in "Nieuwe feiten" op Radio 1. "Er was wel een referendum in 1991, aan het begin van de Balkanoorlogen, maar dat werd toen georganiseerd door een onofficiële regering in Kosovo en is nooit erkend geweest door de VN".

"In 2008 heeft Kosovo zich dan eenzijdig onafhankelijk verklaard, maar daar is geen referendum aan vooraf gegaan", stelt van der Steen. Tot op vandaag wordt het land zelfs niet door alle EU-lidstaten erkend.

Maar hoe valt Obama's fout dan te verklaren? "Het kan zijn dat Obama en zijn speechschrijvers het zogenoemde referendum in Kosovo en een referendum in Montenegro door elkaar hebben gehaald", zegt van der Steen. "maar dat zou wel ontzettend dom zijn". Montenegro werd onafhankelijk na een referendum dat wel conform de internationale regels verliep.

"Dit is natuurlijk koren op de molen van Poetin", besluit van der Steen. "In de Russische media wordt de uitspraak al gebruikt om aan te tonen dat de Amerikaanse president niet weet waar hij over praat. Bovendien ligt dit ook erg gevoelig in Servië. Misschien zou een rechtzetting van Obama wel goed zijn".