Louis Michel overtreedt gedragscode voor Europarlementsleden

Louis Michel heeft zich niet aan de gedragscode voor Europarlementsleden gehouden. Dat heeft een raadgevend comité van het Europees Parlement geoordeeld. Volgens het comité is hij "nalatig geweest in de manier waarop hij zijn kabinet heeft georganiseerd". Parlementsvoorzitter Martin Schulz zal echter geen sanctie treffen.

Michel kwam eind vorig jaar in de problemen nadat het VRT-programma "Panorama" had ontdekt dat de liberaal stapels amendementen had ingediend die de voorstellen over de Europese privacywetgeving dreigden te verzwakken. Michel stelde dat hij geen weet had van de amendementen en dat zijn medewerker de stukken elektronisch had ingediend.

Een raadgevend comité dat waakt over de gedragscode, boog zich de voorbije weken over de zaak en hoorde Michel. Het comité had naar verluidt geen redenen om te twijfelen aan diens verdediging, maar wrijft de voormalige eurocommissaris en vicepremier wel nalatigheid aan. Daardoor heeft hij artikel 1 van de gedragscode geschonden.

Parlementsvoorzitter Martin Schulz "kan zich vinden in die constatering", zo is vernomen bij de persdienst. Maar Schulz neemt ook kennis van het feit dat Michel "deze nalatigheid heeft erkend en intussen de noodzakelijke maatregelen heeft genomen om een en ander recht te zetten". "Onder deze omstandigheden oordeelt de voorzitter dat een sanctie niet nodig is."

Michel zelf reageert tevreden op de uitspraak van het raadgevend comité van het Europees parlement. "Dit bewijst dat me niets ten laste kan worden gelegd", zegt hij. "Het comité onderlijnt de voorzichtigheid die ik aan de dag heb gelegd door de samenwerking stop te zetten met de bewuste medewerker, die zijn fout heeft erkend."