Niet leerling maar papierwerk is probleem in het onderwijs

Niet zozeer lastige leerlingen, maar wel de paperassen en een gebrek aan ondersteuning ergeren leerkrachten. Dat blijkt uit een enquête bij 10.000 leerkrachten uit het basis- en het secundair onderwijs. Het nieuws staat vandaag in Het Nieuwsblad en De Standaard, die voor de enquête samenwerkten met uitgeverij Plantyn.
AMELIE-BENOIST / BSIP

64 procent van de deelnemers aan de enquête zegt tevreden te zijn met hun job. De tevredenheid ligt hoger bij vrouwen, oudere leerkrachten, in het basisonderwijs en in het aso. Gevraagd naar waarom ze hun beroep graag uitoefenen, zegt het gros van de leerkrachten (83 procent): "de jongeren iets kunnen bijbrengen".

Ondanks de algemene tevredenheid, zou maar 40 procent van de leerkrachten jongeren aanraden om in het onderwijs te stappen. Bijna alle respondenten (negen op de tien) begrijpen waarom beginnende leerkrachten massaal afhaken. Ervaren collega's duiden de werkdruk en- onzekerheid aan als reden.

Voor acht op de tien onderwijzers is het teveel aan administratie of "planlast" een bron van ergernis. Zeven op de tien klaagt over een gebrek aan omkadering en ondersteuning. "Slechts" de helft heeft het lastig met de druk die van de leerlingen en de ouders uitgaat.