Open VLD: "Woonbonus of lagere registratierechten"

Open VLD wil het systeem van de woonbonus behouden, ook na de overheveling van het fiscale voordeel voor hypothecaire leningen van het federale naar het Vlaamse niveau. Maar, als het van de Vlaamse liberalen afhangt, zal in de plaats van de woonbonus ook voor een systeem van verlaagde registratierechten gekozen kunnen worden. Dat staat in de ontwerptekst waarmee Open VLD naar haar programmacongres van 12 en 13 april trekt.
Reporters

Het congres krijgt de naam "Vlaanderen vleugels geven". "Het betekent dat we meer ambitie moeten tonen, dat we vooruit moeten gaan", legde voorzitster Gwendolyn Rutten uit op een persconferentie. Pas na de paasvakantie schakelt de partij helemaal op campagnemodus over en maakt ze ook haar campagneslogan bekend.

In de tekst waarmee de partij naar haar congres in Gent trekt, staan een hele rist voorstellen voor de komende legislatuur. Dat het 5-5-5-groeiplan "de ruggengraat" van het programma vormt, was al bekend. Vandaag werd de rest van het programma toegelicht.

Het behoud van de woonbonus staat prominent in de tekst. Wie dat wil, zal evenwel kunnen kiezen voor verlaagde registratierechten mét de afschaffing van de hypotheekrechten van 0,3 procent. Momenteel moet wie in Vlaanderen een woning koopt 10 procent registratierechten betalen (of 5 procent bij een klein beschrijf). Open VLD wil dat tarief halveren tot 5 procent (2,5 procent bij klein beschrijf).

"Wie hiervoor kiest, doet wel afstand van de woonbonus. Lagere registratierechten zijn een eenmalig voordeel op korte termijn", legde Rutten uit. De maatregel is bedoeld voor wie bijvoorbeeld te weinig gespaard heeft om een eigen woning te kunnen kopen of niet kan rekenen op zijn of haar ouders.

Andere voorstellen van Open VLD gaan onder andere over het omkeren van het kinderbijslagsysteem, waarbij er meer geld naar het eerste kind gaat, en een ondernemersvriendelijk vergunningsbeleid. Wat dat laatste punt betreft, stelt de partij "regelluwe zones" voor, waar bepaalde regels en procedures tijdelijk versoepeld kunnen worden, zoals in economisch zwaar getroffen regio's.

lees ook