Stadsbestuur wil geleden schade verhalen op foorkramers

Het Antwerpse schepencollege heeft vrijdag vergaderd over de Sinksenfoor en de actie van de misnoegde foorkramers die woensdag de Singel blokkeerden met een colonne vrachtwagens. De site Spoor Oost in Borgerhout blijft volgens burgemeester Bart De Wever "zowel juridisch als fysiek" de enige locatie waar de foor volgend jaar kan plaatsvinden. Intussen gaat schepen van Rechtszaken Claude Marinower bekijken of de woensdag opgelopen economische en andere schade eventueel kan verhaald worden op de manifestanten.

Het stadsbestuur kreeg de voorbije dagen al een heleboel negatieve reacties van Antwerpenaren en bedrijven in de regio, die op allerlei wijzen getroffen werden door de onaangekondigde actie van de foorkramers. "Werknemers raakten niet op hun werk, leveringen konden niet doorgaan, hulpbehoevenden konden niet bereikt worden door thuisverpleging en ga zo maar door", zegt De Wever. "We gaan bekijken hoe we die benadeelde burgers kunnen bijstaan. Elke euro die we kunnen verhalen op de actievoerders, zullen we ook verhalen."

De Wever betreurt de actie naar eigen zeggen des te meer omdat die in schril contrast zou gestaan hebben met het "goed en constructief overleg" dat regelmatig plaatsvond tussen stadsbestuur en foorkramers. "Met de mensen die we zagen was er nooit een probleem, maar blijkbaar zijn er die we niet gezien hebben met een heel andere mentaliteit", stelt hij.

Een volgend overlegmoment is nog niet gepland. "Ik weet zelfs niet meer wie we nu als contactpersoon moeten beschouwen", aldus De Wever, die wel benadrukt dat het stadsbestuur nog steeds bereid is om tot 2 miljoen euro te investeren om Spoor Oost tegen 2015 klaar te krijgen.