Stakende cipiers moeten van Europa minimumdienst voorzien

De Raad van Europa eist van ons land dat er tijdens cipiersstakingen altijd een minimumaantal cipiers aan het werk blijven. Het wil dat België ten laatste over zes maanden daarover een gedetailleerd plan klaar heeft. Dat staat in een brief aan de directie van de Federale Overheidsdienst Justitie, weet De Morgen.
REPORTERS

Volgens het Comité ter Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing, een instelling die onder de Raad van Europa valt, schendt ons land momenteel de rechten van de gevangenen door tijdens stakingen geen minimumdienst te garanderen. Daardoor komen het welzijn en de veiligheid van de gedetineerden in gevaar, luidt het.

Het Comité dringt al jaren aan op zo'n minimumbezetting. Anders dan in de meeste Europese lidstaten bestaat die in ons land niet. Bij cipiersstakingen worden de Civiele Bescherming en de politie ingeschakeld.

Volgens De Morgen heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) begrip voor de eis van het Europese comité. Turtelboom wil de minimale dienstverlening laten opnemen in het bestuursakkoord van de volgende regering.

Maar de vakbonden zijn het daar niet mee eens. "Ik vind dat een aanval op het stakingsrecht in zijn totaliteit. Wij zullen dat bekampen. Europa moet ervoor zorgen dat wij onder normale omstandigheden kunnen werken in de gevangenissen. Als ze daarin slagen, kunnen we misschien over iets anders spreken", aldus Gino Hoppe (ACOD). Ook volgens vakbondsman Luc Neyrinck (ACV) is "de minimale dienstverlening een inbreuk op het stakingsrecht en dat recht primeert".

België krijgt geen boete als het niet ingaat op de eis van de Raad van Europa, wel een openlijke blaam.