Turnhoutse parket krijgt 42% minder pv's te verwerken

Het aantal processen-verbaal dat vorig jaar bij het parket van Turnhout terecht kwam, is met maar liefst 42 procent gedaald. Dat komt door een andere manier van werken die vorig jaar werd ingevoerd door de nieuwe procureur van Turnhout.

De klachten die bij de politie binnenkwamen, werden niet meer allemaal naar het parket verstuurd. Omdat een groot deel van die klachten geen misdrijven zijn, en er daardoor dus ook geen gerechtelijke vervolging nodig is.

"Bijvoorbeeld wanneer een burger bij de politie komt aangeven dat er een dakpan op zijn voertuig is gevallen waardoor er schade aan zijn wagen is. Dat zijn geen misdrijven", legt procureur Dominique Reyniers uit. "Maar de politie zal daar toch een melding van maken, en de burger krijgt een attest mee dat hij daar geweest is en het gemeld heeft. dan kan hij dat attest gebruiken in een verzekeringskwestie, of bij burgerlijke procedures.

De nieuwe werkmethode zorgde voor een flinke vermindering van de werklast, zodat politie en parketpersoneel zich op andere taken konden toeleggen, zoals de strijd tegen rondtrekkende dievenbendes.