Vlaanderen en Limburg investeren in vrijetijdseconomie

De Vlaamse regering en het provinciebestuur van Limburg hebben een gezamenlijk plan voorgesteld om de vrijetijdseconomie in Limburg te stimuleren. Ze maken daarvoor samen 17 miljoen middelen vrij uit het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK). Dat hebben Limburgs gedeputeerde van Toerisme en Cultuur Igor Philtjens (Open VLD) en Vlaams minister voor Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) bekendgemaakt.

Zowel het provinciebestuur als de Vlaamse regering hebben een positieve beslissing genomen over de financiering van een plan voor de Limburgse vrijetijdseconomie. Het zwaartepunt van het plan ligt op de versterking van de toeristische positionering van Limburg binnen mijnerfgoed, kindvriendelijk erfgoed en landschapsbeleving. Daarvoor wordt 8 miljoen euro uitgetrokken, waarvan beide partijen elk de helft zullen financieren. Er wordt onder meer geïnvesteerd in een verbinding en gezamenlijke ontsluiting van de verschillende mijnsites binnen één geheel.

De Vlaamse regering zal daarnaast ook investeren in een aantal andere projecten, zoals de ontwikkeling van de Rentmeesterswoning als verblijfsaccomodatie. "Met deze projecten zorgen we ervoor dat het prachtige erfgoed dat Limburg rijk is, wordt gevaloriseerd, nieuwe bestemmingen krijgt en op die manier bijdraagt aan het versterken van de vrijetijdseconomie in Limburg", zegt minister Bourgeois.

De verschillende projecten moeten ook de attractiviteit van Limburg verhogen en op die manier zorgen voor meer werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie. "De vrijetijdseconomie wordt vaak onderschat, maar het toerisme is in Limburg goed voor 17.000 arbeidsplaatsen. Elk miljoen euro omzet dat erbij komt, is meteen goed voor 10 directe en 5 indirecte arbeidsplaatsen", aldus Bourgeois.