2.000 vervuilde tankstations opgeruimd in 10 jaar tijd

In tien jaar tijd zijn in ons land meer dan 2.000 oude vervuilde tankstations opgeruimd. De sanering gebeurt door BOFAS, het bodemsaneringsfonds. Dat is tien jaar geleden opgericht om de verontreiniging van de bodem door lekkende tankstations grondig aan te pakken.

Tien jaar geleden is het BOFAS opgericht om de verontreiniging van de bodem door vervuilde tankstations grondig aan te pakken. De vervuiling gebeurde bijvoorbeeld door de automobilist die bij het tanken benzine op de grond liet lopen of bij leveringen waar benzine of diesel werd verspild. Ook kon het vroeger gebeuren dat oude leidingen of tanks lekten.En als die lekken dan in de bodem sijpelen, kan dat een gevaar inhouden voor het milieu en de bevolking

Tien jaar geleden deed het bodemsaneringsfonds een oproep om deze vervuiling te melden. Het kreeg in het totaal 5.000 dossiers binnen , waarvan er uiteindelijk bijna 4.000 werden goedgekeurd. Het gaat aan de ene kant over tankstations die al gesloten waren, maar door bijvoorbeeld een faillissement was er geen geld om de bodem te saneren.

In die gevallen, zo'n 55 procent van het totaal, neemt het fonds de volledige kosten van de saneringswerken op zich. De eigenaars verbinden er zich dan wel toe om 15 jaar lang op die plaats geen tankstation meer te beginnen. Maar ook tankstations die nog open waren en na de opruiming verder wilden werken, kunnen door het fonds worden geholpen. Zij kunnen tot 62.000 euro van de kosten terugbetaald krijgen.

In totaal is nu al 60 procent van de bijna 4.000 oude tankstations gesaneerd. Daarvoor is bijna 200 miljoen euro uitgegeven door het fonds dat mee gespijsd wordt door bijdragen van u en ik. Want op elke liter benzine en diesel die in Belgie wordt verkocht is er een bijdrage voor BOFAS. En die bijdragen worden betaald door de automobilist en de sector.

Om het heel concreet te maken: wie zo'n 15.000 kilometer per jaar rijdt, draagt zo'n 3 euro bij aan het fonds. "En dat geld is wel besteed", zegt Lieven Van den Bossche, algemeen directeur van BOFAS. "Want we zijn erin geslaagd om een aantal echte stadskankers aan te pakken. Vervuilde sites die door het faillissement van de eigenaar er jaren verwaarloosd bijlagen, hebben we kunnen herbestemmen tot kantoorgebouwen, winkels of appartementen. Want veel van die tankstations lagen op commercieel interessante plaatsen in de stad."

Maar wat met nieuwe vervuiling? Want het fonds wordt over vijf jaar opgeheven. "Tegen die tijd zullen we de geplande saneringen allemaal hebben afgewerkt", zegt Van den Bossche. "Want we zijn begonnen met de complexe dossiers en nu volgen de minder ingewikkelde saneringen die ook minder tijd zullen kosten."

Met de nieuwe technologieen die nu worden gebruikt in de moderne tankstations komen lekken en verspilling bijna niet meer voor. Wie toch met een vervuiling af te rekenen krijgt, zal zelf voor de kosten van de opruiming moeten opdraaien, want het fonds was echt bedoeld om de historische vervuiling aan te pakken.