Geen sanctie voor Michel, antilobbygroep teleurgesteld

De antilobbygroep Corporate Europe Observatory, die een klacht had ingediend tegen Europees Parlementslid Louis Michel (MR), is ontgoocheld dat Michel geen sanctie krijgt, hoewel hij door een raadgevend comité van het Europees Parlement nalatigheid wordt verweten. "Er is sinds de invoering van de gedragscode nog geen enkele sanctie gekomen", zegt Olivier Hoedeman.

Het VRT-programma "Panorama" ontdekte vorig jaar dat Michel ruim 200 amendementen had ingediend die de privacy van de Europese burgers zouden terugdraaien. Volgens Michel had niet hij maar zijn medewerker de stukken ingediend. De medewerker nam uiteindelijk zelf ontslag.

Een raadgevend comité dat waakt over de gedragscode van het parlement, boog zich de voorbije weken over de zaak. Gisteren raakte bekend dat het comité Michel en zijn medewerker hebben vrijgepleit van belangenvermenging. Maar Michel wordt wel nalatigheid aangewreven in de organisatie van zijn kabinet.

Europees Parlementsvoorzitter Martin Schulz vindt een sanctie tegen Michel niet nodig. Het MR-boegbeeld is tevreden, maar wilde geen verder commentaar geven. De antilobbygroep Corporate Europe Observatory, die een klacht had ingediend tegen Michel, is dan weer ontgoocheld.

"Ik vind het erg teleurstellend want het was een ernstige zaak", reageert Olivier Hoedeman van de antilobbygroep. "Het ging om het indienen van een zeer groot aantal amendementen die door lobbyisten van het bedrijfsleven waren geschreven."

Hoedeman klaagt aan dat sinds de invoering van de gedragscode in het begin van 2012 "nog geen enkele sanctie" is gekomen. "Er zijn nochtans vrij ernstige zaken onderzocht door het ethische adviescomité en aanbevelingen gedaan aan de voorzitter van het parlement, maar hij weigert dat te doen."