"Hulp leger inroepen bij nieuwe actie foorkramers"

Volgens de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx kunnen de stad en de provincie Antwerpen bij nieuwe acties van de foorkramers rekenen op de steun van het leger. Defensie en Binnenlandse Zaken hebben daarover enige tijd geleden een akkoord gesloten, bevestigt Berx.

"Er bestaat al enige tijd een protocol tussen Defensie en Binnenlandse Zaken dat stelt dat ook buiten het geval van een ramp de inzet van middelen van het leger kan worden gevraagd. Het kan gaan om personeel, takelvoertuigen en zelfs pantservoertuigen om bijvoorbeeld blokkades van de weg te duwen", stelt Berx.

Dat laatste kan wanneer geen gevolg wordt gegeven aan een oproep om een blokkade spontaan ongedaan te maken. Nog volgens Berx gaat de rekening naar diegene die de hulp van het leger heeft ingeroepen.

De foorkramers veroorzaakten woensdag grote hinder doordat ze met hun vrachtwagens de Singel blokkeerden. Het verkeer van en naar Antwerpen zat als gevolg van de actie volledig vast, met lange files als resultaat. De foorkramers nemen het niet dat de Sinksenfoor niet meer aan het Antwerpse Zuid mag plaatsvinden en naar een verlaten spoorterrein in Borgerhout moet verhuizen. De stad Antwerpen heeft al aangekondigd dat het de geleden economische schade van de actie woensdag zal verhalen op de foorkramers.