De Ridder: "Ik ken de naam van de restaurateur"

Historicus Paul De Ridder heeft in "De zevende dag" gezegd dat hij de naam van de restaurateur van het paneel "De rechtvaardige rechters" kent. Volgens De Ridder moet het paneel de afgelopen decennia gerestaureerd geweest zijn, aangezien het nu volgens zijn bronnen in "een uitstekende toestand" zou zijn. In een dossier van het Louvre zou een kleurenfoto van het originele paneel zitten.

Vrijdag deed De Ridder in "Het journaal" een oproep aan een vooraanstaande Gentse familie om het paneel "De rechtvaardige rechters" terug te geven. Het paneel maakt deel uit van "Het Lam Gods" en werd 80 jaar geleden gestolen. Sindsdien is het spoorloos.

De Ridder heeft zijn informatie van Robert Senelle, de bekende hoogleraar grondwettelijk recht, die vorig jaar overleed. Senelle bemiddelde bij de familie om het werk terug te geven, maar zonder resultaat.

De historicus gaat er van uit dat het paneel de afgelopen decennia gerestaureerd is. "Mensen van de familie zelf hebben tegen Senelle verteld dat het paneel in uitstekende toestand is", zegt hij. Hij voegt er aan toe dat hij de naam van de restaurateur kent.

"Verwarring tussen restaurateur en expertise"

Oud-VRT-regisseur Jean-Pierre Coppens, die zich vastbeet in het dossier, zegt dat er wellicht verwarring is tussen een restaurateur en een persoon die een expertise uitgevoerd heeft.

"In 1963 zou René Huyghe, de conservator van het Louvre, verklaard hebben aan verschillende personen op een conferentie in Gent, dat hij een expertise zou uitgevoerd hebben op het paneel. De onderzoeksrechter heeft een paar maand later een brief naar Huyghe geschreven om hem te vragen of dit correct is", zegt Coppens.

Huyghe heeft toen geantwoord dat het een misverstand was en dat men via de ambassade moest gaan, omdat hij Fransman is. "Het dossier is toen afgesloten", zegt Coppens. "Er is geen sprake van een restaurateur, daar hebben wij nooit iets over gevonden."

Toch blijft De Ridder vasthouden aan zijn these van de restauratie. In het dossier van het Louvre dat dateert uit de jaren 60 zou volgens hem een hoogwaardige kleurenfoto zitten van het originele paneel van "De rechtvaardige rechters". Daarop is het paneel in goede staat te zien, wat op een restauratie zou kunnen wijzen.

"We weten dat tijdens de Tweede Wereldoorlog het paneel teruggevonden is en dat toen de mensen van Monumentenzorg verklaard hebben: we hebben het teruggevonden, maar ik welke staat". Volgens De Ridder moet het daarna dus gerestaureerd geweest zijn.

De andere panelen van "Het Lam Gods" worden momenteel gerestaureerd. Cobra.be volgt die werken op de voet.

Meest gelezen