Ook OCMW's zijn niet te spreken over strengere alimentatiewet

Na de ordes van advocaten kanten zich nu ook de Vlaamse, Waalse en Brusselse OCMW's tegen de strengere regels voor wie nalaat onderhoudsgeld voor zijn of haar kinderen te betalen. De OCMW's zijn bang dat ze nog meer mensen over de vloer zullen krijgen, schrijft Het Nieuwsblad op Zondag.

Deze week raakte bekend dat ex-partners die de alimentatie voor zijn of haar kinderen niet betalen vanaf deze zomer harder zouden worden aangepakt. Zo zouden rechters het rijbewijs van een wanbetaler kunnen intrekken of zijn of haar volledige inkomen in beslag nemen.

De OCMW's zijn bang voor de gevolgen van de maatregel. Ze hebben alle parlementairen in ons land een brief gestuurd met de vraag om het wetsontwerp tegen te houden. De finale stemming vindt normaal gezien deze week plaats.

"Als de wet wordt goedgekeurd dan kan men het volledige inkomen van de onderhoudsplichtige in beslag nemen en hoeft men geen rekening te houden met het behoud van een bedrag van leefloon", stelt Rudy Coddens van de Vlaamse vereniging van OCMW-besturen.

Tot nu toe was het namelijk wel zo dat de Dienst voor Alimentatievorderingen het leefloon als grens nam, waardoor mensen toch een minimaal inkomen behielden. Met de nieuwe wet zou dat veranderen.

De OCMW's vrezen dan ook dat die mensen bij hen zullen komen aankloppen. "Het OCMW moet die mensen eigenlijk een leefloon garanderen of een bedrag bijleggen tot aan het leefloon. Wij schatten dat op deze manier meer dan 12 miljoen euro zou worden doorgeschoven naar de OCMW's", aldus Coddens.

De OCMW's zijn boos dat het lokale niveau op die manier de rekening betaalt voor een beslissing die op federaal niveau werd genomen. En dat is niet de eerste keer, zeggen ze.