"De Ridder zit gevangen in een verhaal dat hij niet meer beheerst"

"Ik heb Robert Senelle goed gekend en nooit heeft hij me over "Het Lam Gods" gesproken." Met die woorden heeft journalist Rik Van Cauwelaert vanavond in "Reyers laat" laten verstaan dat hij weinig geloof hecht aan de these van historicus Paul De Ridder dat het paneel "De rechtvaardige rechters" in het bezit van een vooraanstaande Gentse familie zou zijn.

In "Reyers laat" liet journalist Rik Van Cauwelaert vanavond zijn licht schijnen over de saga rond "De rechtvaardige rechters" die sinds de verklaringen van historicus Paul De Ridder in "Het journaal" afgelopen vrijdag van onder het stof is gehaald. Volgens bepaalde bronnen zou Van Cauwelaert immers tot de familie behoren die destijds de opdracht gaf het paneel te stelen.

Dat de vorig jaar overleden grondwetspecialist Robert Senelle zich gedurende vele jaren met het dossier van "De rechtvaardige rechters" zou hebben beziggehouden en dat hij wist welke vooraanstaande Gentse familie het paneel uiteindelijk in bewaring zou hebben genomen, zoals De Ridder beweert, trok Van Cauwelaert meteen in twijfel.

"Ik heb Senelle heel goed gekend", zei hij. "We zagen elkaar wekelijks. Volgens De Ridder was hij sinds 1968 bij het onderzoek betrokken. Hij zou hebben geweten bij welke Gentse familie het paneel tot op vandaag ligt verborgen. Toch heeft Senelle nooit met mij over "Het Lam Gods" gesproken."

"De Ridder heeft zijn geloofwaardigheid het voorbije weekend helemaal de grond in geboord. Hij zegt dat de Duitsers "De rechtvaardige rechters" tijdens WO II hebben teruggevonden. Dat zou betekenen dat ze het paneel na de oorlog aan de Gentse familie hebben teruggegeven. Dat zou me verbazen."

"De Ridder zit gevangen in een verhaal dat hij niet meer beheerst. Hij doet me denken aan Hugh Trevor-Roper, de Hitlerexpert die destijds de valse dagboeken van Hitler onterecht als authentiek verklaarde."

Meest gelezen