2. "Wat ben ik opgelucht dat dit een grap was!"

Is dit dé één aprilgrap van 2014? "Ik ben aprilgrappen meer dan beu, maar deze leerlingen haalden een grap met hun leraar uit die zo perfect is, dat je er zelfs niet boos om kan zijn als je erin trapt. Is het niet hemels een verantwoord persoon het schaamrood op de wangen te zien krijgen", aldus redactrice Isha Aran van lifestylewebsite Jezebel. Hiermee gaf ze perfect de teneur weer die ook op andere sites terug te vinden was en die het filmpje van de grap snel boven 2 miljoen views deed uitstijgen.

"The best classroom april fools’ prank ever", "The ultimate april fools’ prank ever" of "This prank is perfect". Alom superlatieven voor deze grap van leerlingen van Aquinas College in Michigan (VS), met de leerkracht als slachtoffer.

De afspraak is immers dat, als een gsm belt tijdens een lesuur en dit te horen is voor de andere leerlingen, de ontvanger de luidspreker van zijn gsm moet aanzetten, zodat iedereen kan horen waarom hij gebeld wordt. Dit keer had de beller wel erg persoonlijke informatie te melden.

“Ik wil me verontschuldigen”, aldus de leerkracht. Toen uiteindelijk duidelijk werd dat het om een aprilgrap ging, kon de leerkracht niet anders dan beschaamd achter zijn papieren wegduiken. “That was awesome! Wat ben ik blij dat het een grap is”, besloot de man nog.

lees ook