N-VA wil in Vlaamse én federale regering

De N-VA wil na de verkiezingen het initiatief nemen om de Vlaamse regering te vormen, en de partij wil ook absoluut in de federale regering. Dat zegt partijvoorzitter Bart De Wever in "Reyers politiek", de vakantieversie van "Reyers laat". De Wever wil ook beletten dat de N-VA van de macht wordt uitgesloten.

De volgende twee weken heeft "Reyers politiek" een gesprek met alle partijvoorzitters over de ideologie van hun partij. Bart De Wever werd in de studio vergezeld door Nadia Sminate, Kamerlid voor de N-VA.

Etiket

Aan alle partijvoorzitters wordt in het programma gevraagd welk etiket ze op hun partij zouden willen plakken. De Wever koos voor: "De Vlaams-nationalisten". Hij zegt dat identiteit erg belangrijk is voor de N-VA om een gemeenschap te maken.

"Wij geloven niet in liberalisme, wij geloven zeker niet in de staat, wij geloven wel dat een groep mensen aan mekaar vastgeklonken is, lotsverbonden is, omdat ze samen op een lapje grond wonen, een gemeenschappelijk verleden hebben, een cultureel patroon hebben dat hen aan elkaar bindt en omdat ze samen een democratie maken. Voor ons is dat Vlaanderen", stelt De Wever.

Nationalisme op zichzelf is geen ideologie, weet De Wever. "Nationalisme is maar een principe dat de culturele eenheid (het volk) en de politieke eenheid (de staat) laat samenvallen. Maar daarna kan je nog heel hard discussiëren over hoe hard die twee moeten samenvallen en over wie het volk is."

Op de ideologische kaart (zie hiernaast) plaatst De Wever de N-VA in het conservatieve kwart, aan de grens met het liberalisme. Hij merkt op dat de term "conservatieven" tegenwoordig een negatieve bijklank heeft, maar dat hij bedoelt dat de N-VA een gemeenschapspartij is die - wat de theorie van welvaartscreatie betreft - vlak naast de liberale theorie zit.

Wie hoort bij de gemeenschap?

Om tot de Vlaamse gemeenschap te behoren, hoef je niet hier geboren te zijn, zegt Sminate. "Wij hebben een ethisch project, geen etnisch project. Wij doen een aanbod aan mensen die hier willen investeren, die de taal willen leren, die bij die gemeenschap willen horen." Volgens De Wever is er een gezonde mix nodig tussen een aantal culturele elementen, zoals de taal, en een aantal civiele elementen, zoals het aansluiten bij de grondstroom van onze samenleving die door de Verlichting wordt gevormd.

"Buitenstaanders kunnen die elementen verwerven,en dan hoor je bij de club en krijg je burgerschap", zegt De Wever. "Dat is heel belangrijk en vormt een Berlijnse muur tussen ons en Vlaams Belang. Zij zijn echt tegen die nieuwkomers."

Iedere partijvoorzitter mag ook een citaat meebrengen naar de studio. De Wever koos voor Cicero: "Non nobis solum nati sumus" (We zijn niet alleen voor onszelf geboren). "Ik kan de N-VA echt niet korter samenvatten dan dat", zegt De Wever. "Dat is enerzijds de klemtoon op dat individu én op die gemeenschap."

Geschiedenis

"Als een bouwsteen van wie wij vandaag zijn, speelt het verleden een rol", zegt De Wever, "al heeft de strijd van het graafschap Vlaanderen in de 14e eeuw tegen Frankrijk geen zier te maken met wat Vlaanderen vandaag is. Het is wel een bouwsteen van dat gepercipieerd gemeenschappelijk verleden".

De politieke vader van De Wever, Hugo Schiltz, had bij de oprichting van de N-VA weinig op met de nieuwe partij die hij verweet besmet te zijn met het vooroorlogse nationalisme dat hij totalitair noemde. Sminate was in die periode nog geen lid van de partij, maar zij zegt dat het Vlaams-nationalisme van vandaag nog heel weinig te maken heeft met een soort rancune naar het verleden.

Ook De Wever ziet het zo. De Vlaamse beweging werd tot "Leuven Vlaams" gedreven voor de culturele kloof, maar de hoofdmoot van de Vlaamse beweging vandaag is van sociaaleconomische orde, waarbij de twee gemeenschappen in ons land mekaar blokkeren.

"Het Vlaams-nationalisme als begrip is wat besmet door dat beeld uit het verleden, maar ik ben zeer trots op wie ik ben, ik ben ook trots op de geschiedenis van mijn beweging, maar ik sta in de 21e eeuw als een zelfbewuste Vlaming zonder complexen", stelt De Wever.

Migratie

Uit de "Foto van Vlaanderen" blijkt dat veel mensen bang zijn van een ongecontroleerde migratie. "Wij hebben een minister die daar antwoorden op biedt met inburgering", zegt Sminate.

"Als je goede ideeën hebt over identiteit, dan kan je migratie aan, dan kan je er een positief verhaal van maken", vult De Wever aan. "Wij hebben migratie nodig, maar dan moet je met goede concepten komen en een concept van non-identiteit is het slechtste wat je kan doen, want na vier generaties zijn wij nog altijd over allochtonen bezig. In België zou Barack Obama een allochtoon zijn."

25 mei

"Als de PS niet aan de macht zou blijven in Franstalig België, dan zou de nabije toekomst er heel anders uitzien. Als wij met de Franstalige democratie minder wrijvingen hebben, dan zou de drang om politieke zelfstandigheid te verwerven minder groot zijn", denkt De Wever, al zou dat maar tijdelijk zijn en de grote historische evolutie van het uiteenvallen van ons land niet wezenlijk veranderen.

"Wij prediken voor veranderingen. Maar wie verandering predikt, gaat de angst voor de verandering tegenover zich krijgen. De andere partijen zijn daar volop mee bezig. Men zegt: De N-VA is chaos, het land valt uit mekaar, met andere woorden: stem er niet voor", zegt De Wever.

Toch zijn de verwachtingen hoog gespannen voor 25 mei. "We zitten in een heel speciale situatie, misschien wel op een historisch keerpunt. We gaan dat mandaat van de kiezer vragen en alle verantwoordelijkheden opnemen die we krijgen", zegt de partijvoorzitter.

"We zullen, voor wie daaraan twijfelt, heel graag het initiatief nemen om een Vlaamse regering te maken en eigenlijk willen wij ook de federale regering in. De grootste fout die we kunnen maken, is ons van de macht te laten verdrijven, waarbij de andere partijen gaan proberen ons uit te zweten", stelt De Wever nog.

Over zijn eigen toekomt doet De Wever geen uitspraken, maar tegen een job als minister-president of premier zegt hij - zonder zoveel te zeggen - geen neen.

lees ook