Obama: "Geen ongeluk en niet onvermijdbaar"

De Amerikaanse president Barack Obama heeft gisteren hulde gebracht aan de slachtoffers van de genocide in Rwanda. Obama riep, aan de vooravond van de herdenking van de tragedie van 20 jaar geleden, de internationale gemeenschap op om mededogen te verkiezen boven haat.
ANDREAS SOLARO

De genocide in Rwanda in 1994 "schudde het geweten van de wereld door elkaar" met bloedig en razend geweld en was "geen ongeluk, noch onvermijdbaar", aldus Obama.

Van april tot juni 1994 slachtten soldaten van het Rwandese leger en Hutu-milities 800.000 mensen van de Tutsi-minderheid af.
"Het was een opzettelijke en systematische poging van mensen om andere mensen te vernietigen", aldus Obama.

"De gruwelijke gebeurtenissen van die honderd dagen, toen vriend zich tegen vriend keerde en buur tegen buur, verplichten ons om te weerstaan aan onze ergste instincten. De moed van hen die hun levens riskeerden om anderen te redden, herinneren ons aan onze verplichtingen tegenover onze naaste."

A2004