Omstreden bank van het Vaticaan blijft bestaan

Paus Franciscus heeft beslist dat het Instituut voor Religieuze Werken, beter bekend als de Vaticaanbank, kan blijven bestaan. De bank is omstreden, want raakte de laatste jaren in opspraak door allerlei witwasschandalen. Er komen wel maatregelen om wantoestanden in de toekomst te vermijden, zo luidt het in een verklaring die vandaag gepubliceerd werd.
AP2013

Het "Istituto per le Opere di Religione" (IOR), zoals de bank van het Vaticaan officieel heet, werd in 1942 opgericht en beheert naast de tegoeden van het Vaticaan ook die van meer dan 40.000 congregaties, religieuzen en leken die banden hebben met het Vaticaan. De laatste jaren kwam de bank herhaaldelijk in opspraak, vooral door witwasschandalen.

In 2010 startte de Italiaanse politie met een onderzoek naar toenmalig topman Ettore Gotti Tedeschi en zijn adjunct. Tedeschi werd in 2012 aan de kant geschoven wegens "incompetentie". In januari van dit jaar nog werd een voormalige accountant van de bank aangeklaagd voor fraude. De bank zou ook hebben verzuimd om dubieuze financiële transacties te melden en er was een groot gebrek aan transparantie.

In juni vorig jaar, kort na zijn aantreden, besliste paus Franciscus schoon schip te maken bij het IOR. Hij stelde een commissie aan die de misbruiken bij het instituut moest onderzoeken en er kwam een toezichtscomité. Ook de toekomst van de bank werd onder de loep genomen. Drie opties bleven over: doorgaan met de huidige missie als bank, omvormen tot een ethisch hulpfonds of sluiten. Door de schandalen was de vraag gerezen of het Vaticaan wel een bank nodig had.

Uit de verklaring die het Vaticaan vanmiddag gepubliceerd heeft, blijkt dat het de eerste keuze geworden is. "Het Instituut voor Religieuze Werken zal op een zorgvuldige manier doorgaan met het wereldwijd verstrekken van gespecialiseerde financiële diensten aan de rooms-katholieke kerk", zo luidt het.

De bank zal "met voorzichtigheid" haar werkzaamheden voortzetten. De Duitse topman, Ernst von Freyberg, en het management zullen de hervormingen voortzetten. De bank wordt ingepast in de nieuwe financiële structuur van het Vaticaan en zal opereren onder de nieuwe financiële regels, onder meer omtrent transparantie.

Het Vaticaan onderstreept dat het nieuwe regulerende kader in lijn moet zijn met de internationale standaarden.

GABRIEL BOUYS