Onderwijsvakbond wil toelatingsproef voor kandidaat-leraren

De Christelijke Onderwijscentrale (COC) pleit voor een toelatingsproef voor kandidaat-leraren. Enkel wie met succes de proef aflegt, zou mogen beginnen aan de lerarenopleiding. Op die manier wil de christelijke vakbond het lerarenberoep opnieuw meer aanzien geven. VSOA Onderwijs, de liberale onderwijsvakbond, ziet het voorstel van de COC niet zitten.

De lerarenopleiding is opnieuw het onderwerp van debat na uitspraken van André Oosterlinck (kleine foto), de voorzitter van de associatie van de KU Leuven. Hij zei dit weekend dat het intellectuele niveau van de kandidaat-leraren te laag is.

COC-secretaris-generaal Jos Van Der Hoeven wil dat mensen heel bewust voor het lerarenberoep zouden kiezen. "Dat het een eerste keuze zou zijn en niet langer een tweede of derde keuze." Daarom pleit hij voor een toelatingsproef voor kandidaat-leerkrachten. De proef zou gelden voor al wie aan een lerarenopleiding begint. Per opleiding zou bekeken worden hoe de proef er zou moeten uitzien. Hij benadrukt wel dat er ook nog andere maatregelen nodig zijn. "Het onderwijs moet ook een aantrekkelijke werkgever zijn."

De COC zegt ook nog boos te zijn over de uitspraken van voormalig rector Oosterlinck. De bond wijst erop dat Oosterlinck zelf voorzitter is van een associatie van universiteiten en hogescholen, die heel wat lerarenopleidingen aanbieden. Hij is dus medeverantwoordelijk voor de huidige situatie, luidt het.

BELGA/VERGULT

VSOA: "Onder geen beding voorstander van proef"

VSOA Onderwijs, de liberale onderwijsvakbond, kan zich niet vinden in het voorstel van een toelatingsproef. "Wij zijn hier onder geen beding voorstander van", luidt het in een persbericht. "In het beste geval wordt een preselectie doorgevoerd die het nu al nijpende lerarentekort enkel nog zal doen toenemen. Bovendien meten die proeven dikwijls irrelevante zaken en schieten ze hun doel voorbij. Het imagoprobleem van het lerarenberoep zal er ook niet mee opgelost worden.

De vakbond is wel van mening dat de lerarenopleiding toe is aan "een opfrissing". "Nu zijn de opleidingen voor kleuteronderwijzer en leerkracht lager en secundair onderwijs gescheiden. De dualiteit tussen onderwijzer, regent en licentiaat wordt in stand gehouden. De vraag stelt zich of men beter niet opteert voor twee opleidingen: een opleiding voor leerkracht basisonderwijs en een opleiding voor leerkracht secundair onderwijs."

Ook het lerarenberoep an sich moet weer aantrekkelijk gemaakt worden. Lesgeven en kennisoverdracht moet weer de kerntaak worden, niet de steeds toenemende administratie.

Limburgse hogeschool PXL werkt aan toelatingsproef

De Limburgse hogeschool PXL werkt al aan een toelatingsproef voor toekomstige studenten in de lerarenopleiding. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Francis Loyens, directeur onderwijs van de KHLim, de Limburgse hogeschool die tot de associatie van de KU Leuven behoort, vindt een toelatingsproef dan weer géén goed idee. Ook de topvrouwen van zowel het gemeenschaps- als het katholiek onderwijs zijn niet te vinden voor een verplichte proef.