Petitie voor betere nazorg van prematuren

In het Europees Parlement hebben kinderen die ooit als prematuur ter wereld kwamen, bijna 15.000 handtekeningen overhandigd aan de vicevoorzitter. Ze vragen dat de Europese Unie in elke lidstaat dezelfde begeleiding, dezelfde nazorg zou bieden voor kinderen die te vroeg geboren worden.
AP2012

Elk jaar worden 500.000 Europese baby's te vroeg geboren, dat wil zeggen: voor de 37e week van de zwangerschap. In Vlaanderen zijn dat er elk jaar 6.000.

De zorg voor premature baby's in onze ziekenhuizen is op zich goed, maar de begeleiding later kan nog veel beter, zegt de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen, die deelgenomen heeft aan de petitie. Nu hangt het vaak nog te veel af van de arts of de verpleegkundige of prematuren de gepaste nazorg krijgen, en dat zou niet mogen.