"Bij één op de drie controles in 2013 werden zwartwerkers betrapt"

De Sociale Inlichtings- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft in het voorbije jaar 14.570 controles uitgevoerd op zwartwerk. Bij maar liefst 35 procent leidde dat tot een positief resultaat, wat betekent dat er inbreuken werden vastgesteld.

"De minimumdoelstellingen voor het globale aantal controles - 14.570 gerealiseerd tegenover 11.000 vooropgesteld - werden ruimschoots behaald, en dit met een iets lager aantal sociaal inspecteurs tegenover de vorige jaren", stelt het verslag van de SIOD.

Ook het aantal positieve controles scoort zeer hoog met een resultaat van 35 procent op de 14.570 controles, waarvan 36 procent in de schoonmaaksector, 38 procent in de bouwsector en zelfs 47 procent in de horeca.

"De kwaliteit van de uitgevoerde controles is zeer hoog", zegt Johan Schatteman, secretaris van de SIOD. "Dat komt onder meer door de goede informatiedoorstroming binnen de arrondissementscellen en het toenemend gebruik van datamining waardoor de controles beter worden voorbereid en efficiënter worden uitgevoerd."

De horeca is de meest fraudegevoelige regio, gevolgd door de bouw-, de schoonmaak- en de garagesector.

In totaal werden meer dan 40.000 personen gecontroleerd. De SIOD wijst erop dat het hier alleen gaat om de "hit and run"-acties die gezamenlijk werden gevoerd. Dat is slechts een fractie van de globale controles - zo'n 100.000 - die door de verschillende inspectiediensten jaarlijks worden uitgevoerd