"Inzetten op thema's van 21e eeuw"

Vlaams Belang wil een zweeppartij blijven die belangrijke thema's die anders onbesproken blijven vóór alle andere partijen op de agenda zet. Dat heeft partijvoorzitter Gerolf Annemans gezegd in "Reyers politiek", de vakantieversie van "Reyers laat".

De volgende twee weken heeft "Reyers politiek" een gesprek met alle partijvoorzitters over de ideologie van hun partij. Voor Vlaams Belang wordt Gerolf Annemans vergezeld door Barbara Pas, fractieleider van de partij in de Kamer.

Etiket

De partijvoorzitters in de uitzending wordt om te beginnen gevraagd om een etiket op hun partij te plakken. Annemans noemt Vlaams Belang De Vlaams-nationalisten, net hetzelfde etiket als Bart De Wever de N-VA gisteren gaf.

Dat verbaast Annemans niet. "In de Vlaamse beweging zijn er telkens twee tendensen geweest. De N-VA vertegenwoordigt de ene en wij de andere. Wij zijn een zweeppartij die de druk op de ketel wil houden, zij hebben gekozen voor participatie aan de macht en moeten daardoor compromissen sluiten, bochtenwerk tentoon spreiden, wat nogal eens tot spreidstand leidt", aldus Annemans.

Onder Vlaams-nationalisme verstaat Annemans het aanwakkeren van de belangstelling voor de Vlaamse identiteit in de politiek. "Wat de eigenheid is van de Vlaming onderzoeken en daarmee aan de slag gaan. De traditionele partijen verliezen dat te veel uit het oog en daarom is er hier, in tegenstelling tot het buitenland, een aparte partij voor nodig". "Wij zijn de politieke vertaling van de Vlaamse beweging die de strijd voor zelfbeschikkingsrecht via de politiek willen waarmaken", vult Pas aan.

Ideologie

"Vlaams-nationalisme is op zich geen ideologie", zegt Annemans. "Het is een invalshoek die de werkelijkheid bekijkt, terwijl ideologieën de ambitie hebben om de hele werkelijkheid uit te leggen."

De klassieke ideologieën zoals liberalisme en socialisme zijn volgens Annemans trouwens verdwenen na de val van de Berlijnse muur. Hij verwijst daarbij naar Samuel Huntington die de stelling verdedigt dat er in de plaats van de ideologieën er een "botsing van de beschavingen" komt.

Hij verwijst daarmee naar thema's die er in de 21e eeuw toe zullen doen: identiteit, immigratie, de inbreng van de islam die tegelijk ideologie en godsdienst is. Volgens Annemans zullen dat de nieuwe breuklijnen zijn voor de 21e eeuw. Ook Pas denkt dat de as links-rechts compleet achterhaald is.

"Ik denk dat vrijheid het centrale begrip is, vrijheid om uw eigen grenzen te bepalen, uw eigen staat te bepalen, uw eigen centen te beheren. Dat is ook de inzet van de verkiezingen", voegt Annemans daar aan toe.

De denker

Het citaat dat Annemans meegebracht heeft is van de jonge Nederlandse filosoof Thierry Baudet: Een wereld zonder grenzen is een wereld zonder democratie en rechtsstaat. "Grenzen zijn bijna een taboe geworden", zegt Annemans. "Wie grenzen ziet is bekrompen, van de vorige eeuw, wil oorlog, terwijl een grens iets heel positief kan zijn. Als we binnen grenzen afspraken hebben dan kan iedereen zich ontwikkelen binnen die grenzen en kan men vermijden dat alles wegvalt in een Europese eenheidsstaat of een muntunie die ons allemaal gelijkschakelt zonder dat dat zou mogen."

"Baudet stelt terecht dat je pas een democratie kan hebben binnen nationale grenzen, binnen een nationale context, omdat een instelling pas kan werken als ze geschraagd wordt door bewustzijn van een verbondenheid. Een volksgemeenschap die verbonden is door een gemeenschappelijke geschiedenis, door taal, door gelijke waarden en normen. Wat we vandaag zien is het tegenovergestelde met een Europese Unie die denkt een soort Europees gevoel te kunnen creëren, maar dat werkt absoluut niet", voegt Pas daar aan toe.

In een artikel looft Baudet trouwens het Vlaams Belang als politiek avant-gardistisch met zijn standpunt over Europa en de Europese Unie.

Immigratie

"Wij kaarten nog altijd de problemen inzake immigratie op een zeer duidelijke manier aan en wij spreken waar andere partijen zwijgen", zegt Pas.

"Multiculturalisme is in de praktijk vooral 'multiconflictualisme' geworden. Wij moeten daar op een of andere manier een halt aan roepen en ik ben blij dat bij veel mensen het besef is gekomen dat er een einde moet komen aan de massa-imigratie."

"Het is multicultuur of integratie, je kan niet beide hebben. Wij kiezen duidelijk voor integratie en assimilatie. Als er vreemdelingen naar hier komen is het niet meer dan normaal dat die zich aanpassen aan onze waarden, normen, wetten en taal en niet andersom", stelt Pas.

De partijen mogen ook ieder een eerste artikel van een denkbeeldige grondwet schrijven. Voor Annemans moet het eerste artikel van die grondwet luiden: Vlaanderen is een onafhankelijke soevereine staat. "Ik denk dat het daar mee begint", zegt hij. "Van daar uit kunnen en zullen we het doen in de 21e eeuw. De Vlamingen zullen daaruit de beste garantie putten om een volk te zijn dat zijn welzijn en zijn welvaart kan garanderen aan onze kinderen".

Van staatshervormingen wil de partij niet horen. "De voorbije 40 jaar hebben alle staatshervormingen aangetoond dat ze verlopen volgens hetzelfde principe", zegt Pas. "De Vlamingen betalen cash voor een heel klein beetje bevoegdheden, meestal  nog versnipperd, en ze betalen politiek in Brussel en de Vlaamse Rand. Het is kostbaar tijdverlies, je rijdt je vast in die Belgische context."

Of Annemans na de verkiezingen nog voorzitter zal zijn van de partij dat weet hij nog niet. "Ik moet de partij nog verder op orde zetten en achterlaten voor een nieuwe generatie. Ik zal mijn beste krachten daar nog aan wijden", zo besluit hij.

lees ook