"Sterkere Belgische groei, maar minder dan in eurozone"

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht voor België een economische groei van 1,2 procent, zowel in 2014 als in 2015. Dat blijkt uit de nieuwe wereldwijde vooruitzichten die de internationale organisatie vandaag heeft gepubliceerd. In 2013 groeide de Belgische economie met amper 0,2 procent.

De vooruitzichten voor België liggen iets lager dan die voor de eurozone. Het IMF verwacht voor 2014 voor de eurolanden een groeicijfer van gemiddeld 1,2 procent en voor 2015 van 1,5 procent. Heel wat buurlanden zouden het volgend jaar beter doen dan ons land: Frankrijk (+1,5%), Duitsland (+1,6%), Nederland (+1,6%) en het Verenigd Koninkrijk (+2,5%).

Het IMF verwacht dat de inflatie in België de volgende jaren nagenoeg stabiel zal blijven, van 1,2 procent in 2013 tot 1 procent dit jaar en 1,1 procent volgend jaar.

Minder positief is de internationale instelling over zowel de begroting als de arbeidsmarkt. Bij ongewijzigd beleid gaat het IMF uit van een tekort op de lopende rekeningen in 2014 van 1,3 procent van het bruto binnenlands product en 1 procent in 2015. De werkloosheidsgraad zou zelfs fors toenemen, van 8,4 procent dit jaar tot 9,1 procent in 2014 en 8,9 procent in 2015. Het gemiddelde voor de eurozone ligt wel nog een pak hoger, op respectievelijk 11,9 en 11,6 procent, al wordt dat wel vertekend door de situatie in heel wat crisislanden.

Oekraïne beïnvloedt groei wereldeconomie

De wereldeconomie zal dit jaar met 3,6 procent groeien, verwacht het IMF. In januari ging men nog uit van een groei met 3,7 procent. De lichte daling is volgens de internationale organisatie te wijten aan de oplopende geopolitieke spanningen in Oekraïne en het groeiende wantrouwen in een aantal zogenoemde groeilanden.

Vooral de Verenigde Staten zijn nu de motor van de groei. Daarentegen zijn de verwachtingen voor Rusland en voor Brazilië naar beneden herzien. Voor de eurozone werden de groeiverwachtingen dan weer licht naar boven herzien, al waarschuwt de internationale instelling wel nog voor de kwetsbaarheid van de banksector en voor het risico op deflatie.

Vorig jaar groeide de wereldeconomie nog met 3 procent. Voor 2015 gaat het IMF uit van een economische groei met 3,9 procent, ook al 0,1 procent minder dan in januari.