"Te betreuren dat een Europees commissaris onwaarheden vertelt"

Europees commissaris Karel De Gucht (Open VLD) heeft niet de waarheid gesproken over zijn briefwisseling met het Bijzondere Belastinginspectie. Dat zegt staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A). Die reactie komt er nadat de krant De Tijd e-mails en brieven had getoond waaruit zou blijken dat De Gucht wel degelijk een antwoord had gekregen van het BBI. Dat laatste was volgens De Gucht nooit gebeurd. Financiën start alleszins een intern onderzoek.

Afgelopen weekend onthulde De Tijd al dat De Gucht eind 2012 en midden 2013 drie brieven naar de top van de BBI had gestuurd om zijn beklag te doen over de Gentse BBI-directeur Karel Anthonissen die aan een belastingdossier tegen De Gucht aan het werken was.

In "De zevende dag" zei De Gucht dat hij het recht had om die brieven te schrijven. "Ik had het recht om mij kwaad te maken, net zoals elke burger in dit land." Volgens De Gucht waren de brieven niet als intimidatie bedoeld en heeft hij er ook geen antwoord op gekregen. "Dat stoort me ook niet. Het waren boodschappen", zei hij.

Maar volgens De Tijd heeft De Gucht wel degelijk antwoord gekregen en zouden zijn brieven ook niet zonder gevolgen gebleven zijn. Uit een aantal e-mails en een vierde brief die de krant van de belastingadministratie in handen kreeg, moet blijken dat De Gucht met de hulp van BBI-topman Frank Philipsen een intern document in handen kreeg waarmee hij later kon procederen tegen de BBI.

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez betreurt dat De Gucht over de briefwisseling "niet de waarheid heeft gesproken". Crombez heeft aan minister van Financiën Koen Geens ook gevraagd om volledige duidelijkheid te scheppen in de zaak.

Volgens Anthonissen was het doorspelen van het intern document een "dolksteek" in zijn rug. In een mail beschuldigt hij Philipsen ervan dat hij "bezweken is voor gevlei en dreigementen".

Ook het verzoek van De Gucht om Anthonissen van de zaak te halen, zou uiteindelijk tot actie van de BBI-top hebben geleid. De top zou herhaaldelijk aan Anthonissen hebben gevraagd om afstand te doen van het dossier, maar die weigerde.

Meest gelezen