Europees Hof vernietigt richtlijn gegevensbewaring

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft een richtlijn uit 2006 over de lukrake bewaring van privégegevens door telecomoperatoren nietig verklaard. De richtlijn biedt de burger te weinig bescherming tegen bemoeienissen vanwege de overheid en creëert bovendien de indruk dat de levens van individuen te allen tijde gadegeslagen worden door de overheid, zo stelt het Europees Hof.

De gewraakte richtlijnen werden in het leven geroepen na de terreuraanslagen in Madrid en Londen, respectievelijk in maart 2004 en juli 2005. De bedoeling was om de toekomstige terreuraanslagen te verijdelen.

De Europese richtlijn verplichtte telecomoperatoren om gedurende een periode van zes maanden tot twee jaar de telefoon- en internetgegevens van burgers bij te houden. Het gaat daarbij niet om de inhoud van de gesprekken, maar bijvoorbeeld wel over wie ze voerde en vanop welke locatie.

De vernietiging van de richtlijn komt er na vragen van Oostenrijk en Ierland. Beide EU-lidstaten stelden zich vragen bij de schending van de rechten van individuele burgers door de richtlijn. Het hof in Straatsburg volgde die redenering en stelde dat door de richtlijn "erg precieze informatie over privépersonen, zoals dagelijkse gewoontes en sociale relaties, kenbaar werden gemaakt". En dat vormde volgens het hof een ernstige inbreuk op de fundamentele rechten van individuen.

Door de vernietiging zien alle EU-lidstaten zich nu verplicht om hun antiterrorismewetgeving te herzien.