Geen nieuwe jeeps voor defensie

De aankoop van gepantserde jeeps wordt naar de volgende regering doorgeschoven. Dat is een gevolg van de regeringsbesparingen om de begrotingsdoelstellingen te halen. Ook aan de trainingsprogramma's van het leger wordt geraakt. Dat schrijft Het Belang Van Limburg. Het nieuws lokt verontruste reacties uit bij zowel de legertop als de vakbonden.

Het Belgische leger ijvert al lang voor de aankoop van minstens 97 gepantserde jeeps voor een bedrag van 30 miljoen euro. De huidige jeeps zouden flink verouderd zijn, waardoor ze zeer ongeschikt zouden zijn voor buitenlandse operaties.

Uit het antwoord van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) op een vraag van Kamerlid Karolien Grosemans (N-VA) blijkt dat die uitbesteding doorgeschoven zal worden naar de volgende regering. En dat is niet de enige besparing waar het leger onder lijdt, stelt De Crem. Zo moeten ook de trainingsprogramma's minder kosten, iets waar Grosemans niet over te spreken is. "Dit snijdt in de paraatheid van het leger en vermindert de veiligheid van onze militairen op het terrein. Dit is een zorgwekkende evolutie."

Vakbonden reageren teleurgesteld

Het nieuws van het uitstel is niet in goede aarde gevallen bij de legertop en de vakbonden. "Ik ben daar wel zeer teleurgesteld in", reageert vakbondsman Dirk De Boodt.

"Ik heb net alle politieke partijen aangeschreven met het oog op de komende verkiezingen en bijna iedereen is het erover eens dat er niet bespaard zal worden op het budget van landsverdediging. Toch stellen we ook nu weer vast dat er bij de begrotingsopmaak een stuk afgaat van Defensie."

"Het resultaat is dat onze C130 transportvliegtuigen einde datum zijn, onze Seakings gedateerd zijn en onze militaire voertuigen versleten. En dan bespaart men ook nog op trainingsdagen. Ik zou zeggen: het vat is leeg en men begrijpt het niet", aldus De Boodt.

Geschrapte budgetten

De budgetvermindering voor het leger is het gevolg van twee regeringsbeslissingen. Eind november vorig jaar kondigde de regering-Di Rupo aan dat alle vastleggingen onmiddellijk worden stopgezet om de begrotingsdoelstellingen 2013 te halen.

En begin dit jaar besliste de regering 400 miljoen euro aan kredieten te bevriezen om de doelstellingen van dit jaar veilig te stellen. Defensie neemt daarvan 77 miljoen euro besparingen voor haar rekening. De besparingen zullen worden doorgevoerd via personeelskredieten (2 procent), werkingskredieten (15 procent) en investeringen (20 procent).