Meer dan 3.000 klachten over Afghaanse verkiezingen

De Afghaanse commissie voor verkiezingsklachten heeft meer dan 3.000 klachten ontvangen. 1.573 daarvan waren geschreven klachten ingediend over verkiezingsfraude of andere onregelmatigheden, waaronder geen toegang tot stembureaus, een tekort aan stembrieven, vervalste oproepingsbrieven en druk door politieke en administratieve autoriteiten om voor bepaalde kandidaten te stemmen. De commissie is begonnen met een onderzoek naar alle schriftelijke klachten, dat loopt tot 24 april.
AP2013

Volgens schattingen van de Afghaanse kiescommissie brachten ongeveer 7 miljoen van de ruim 12 miljoen kiesgerechtigden zaterdag een stem uit. Als geen van de acht kandidaten voor de opvolging van president Hamid Karzai een absolute meerderheid haalt, wordt op 28 mei een tweede stemronde gehouden.

Eerste, zeer voorbarige, resultaten lijken er op te wijzen dat er een tweede stemronde zal komen, zo schrijft The Guardian op haar website. Volgens de Britse krant ziet het er naar uit dat de presidentiële race een strijd wordt tussen twee voormalige ministers, ex-minister van Financiën Ashraf Ghani en ex-minister van Buitenlandse Zaken Abdullah Abdullah. Deze laatste eindigde in 2009 al als tweede achter uittredend president Hamid Karzai.

De taliban zijn er niet in geslaagd de stembusgang op grote schaal te verstoren. Volgens de geheime dienst NDS waren er duidelijk minder aanvallen dan bij de verkiezingen van 2009. De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken, Omar Daudzai, sprak zaterdag van 140 aanvallen, waarbij negen politieagenten, zeven soldaten en vier burgers om het leven kwamen, terwijl 89 talibanstrijders gedood werden.